Ministerie van Economische Zaken


* Producten- en dienstenloket


Agenda publieke optredens minister Van der Hoeven en staatssecretaris
Heemskerk


22-06-2007 | persbericht | onderwerp: Minister, Staatssecretaris


Agenda publieke optredens minister Van der Hoeven en staatssecretaris
Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken (25 juni t/m 29
juni)


Minister Van der Hoeven


Maandag 25 juni

Gehele dag

Raad voor Concurrentievermogen te Luxemburg


Dinsdag 26 juni

19.30 uur

Plenaire behandeling evaluatie van de rijksoctrooiwet; Tweede Kamer;
Den Haag


Donderdag 28 juni

14.00-16.00 uur

Bespreking evaluatie Elektriciteitswet, Gaswet en onafhankelijk
netbeheer; Tweede Kamer; Den Haag


Donderdag 28 juni

16.15-16.45 uur

Lancering Subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf; Economische
Zaken; Den Haag


Staatssecretaris Heemskerk


Woensdag 27 juni

15.00-15.30 uur

Gesprek met jongeren (de Digiraad) over veilig internet en ICT;
Economische Zaken; Den Haag


15.30-16.00 uur

In ontvangst nemen rapport Raad voor de Microfinanciering; Economische
Zaken; Den Haag


Donderdag 28 juni

10:15-11:00

Plenaire behandeling wetsvoorstel uitvoering roamingverordening;
Tweede Kamer; Den Haag


Vrijdag 29 juni

10:00-13:30

Werkbezoek Alkmaar; onderwerpen o.a. toerisme en regeldruk


Meer informatie:

Voor meer informatie zijn de gegevens van de persvoorlichters te
vinden op www.pers.ez.nl. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de Directie Communicatie: (070) 379 6442.
Videoverslagen van de werkbezoeken zijn te vinden op: www.video.ez.nl