VVD


23-6-2007

Toespraak partijvoorzitter Jan van Zanen tijdens Partijraad

Op zaterdag 23 juni 2007 vond in Bussum de Partijraad plaats. Hier treft u de toespraak van partijvoorzitter Jan van Zanen.

uitgesproken tekst geldt

toespraak VVD-partijvoorzitter Jan van Zanen partijraad 23 juni 2007 't Spant in Bussum

Dames en heren,
Leden van de partijraad,

Ereleden Bolkestein, Korthals Altes, Vonhoff en Zalm

van harte welkom
hier in het spant in Bussum.

Vandaag - zoals afgesproken - de partijraad waarin de presentatie en de eerste bespreking van het rapport van de commissie Dekker centraal staat.

Zoals gezegd bij de aanbieding van het rapport bestaat bij ons HB waardering voor de inzet van de leden van de commissie voor het tot stand brengen van het rapport.

Er is ook veel waardering voor al diegenen - en dat zijn er honderden geweest - die er vanuit welke emotie of betrokkenheid ook - als lid en/of fan van onze liberale volkspartij - de VVD - aan de inhoud van het rapport hebben bijgedragen.

Een rapport met daarin een kritische analyse van de gemeenteraads- en Tweedekamercampagne en de allereerste raadpleging van onze leden over de verkiezing van een lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Dames en heren,

De conclusies, constateringen en bevindingen van de commissie Dekker zijn niet mals. Terecht. Maar het liberalisme waarvoor wij staan blijft dat meer dan waard.

De tien hoofdaanbevelingen stemmen tot nadenken maar ook tot een stevige hand aan de ploeg.
Dus tot handelen.
Van de fractievoorzitter, de leden van parlementaire fracties, en van ons als leden van het HB.

Dames en heren,

Het HB heeft niet de illusie dat met één vergadering van de partijraad alles kan worden besproken en doordacht.
Meer is nodig.

U en ik hebben niet de beschikking over een toverstokje.

Misschien heeft u het rapport al kunnen lezen, zometeen volgt hier een toelichting van de zijde van de commissie.

Vandaag is het woord aan u, Maar ik vind dat u er recht op heeft van een paar zaken te weten hoe het HB er in staat.

Hoe het HB aan de slag gaat met die thema's en onderwerpen die vooral het HB -de vereniging- aangaan.

Sommige zaken, onderwerpen, aanbevelingen die de commissie Dekker ons zometeen zal voorhouden, zal het HB zo snel mogelijk in gang zetten, denk aan

fondsenwerving

inrichten van een permanente campagneorganisatie

meer netwerkvorming

Collega's Meeuwis, Dijk, en Smit trappelen van ongeduld om dat met steun van u op te pakken.

Andere onderwerpen zullen meer energie en tijd vergen. Volgens mij mag dat en verdienen die onderwerpen dat ook.

Namens het HB wil ik u nu alvast voorhouden dat volgens ons meer tijd nodig is om over de analyse van en aanbevelingen over alles wat samenhangt met het stelsel van ledenraadplegingen, lijsttrekkersverkiezing en (het revitaliseren van) de positie van afdelingen daarbinnen, van gedachten te wisselen.

Zoals ik zelf op de partijraad van 9 december vorig jaar al heb aangegeven, ben ik in ieder geval persoonlijk van mening - en het rapport geeft hiervoor ook steun voor - dat vormen van van `gemeen' overleg in en met de afdelingen weer op enigerlei wijze in het nieuwe besluitvormingssysteem moeten worden teruggebracht.

Het moet met andere woorden als het gaat om kandidaten ook weer zin hebben naar een afdelingsvergadering te komen.

Misschien heeft dit ook wel te maken met de commissie aanduidt als de checks and balances in de partij.

Belangrijk. Maar vergt tijd.

Een paar zaken - uit hetgeen de commissie ons vanochtend zal voorhouden - verdienen wat het HB betreft bij voorrang onze aandacht en inzet.

Ik denk daarbij - grof gezegd - aan een drietal thema's, die ik kortweg zou willen samenvatten als

het merk VVD;

de relatie politiek/partij;

respect en vertrouwen in de partij en tussen de leden; communicatie met elkaar niet over elkaar en het maken van een gedragscode.

(p.42 het leiding nemen bij kwesties van loyaliteit)

Op weg naar de 123e Algemene Vergadering van 15 september verdienen de aanbevelingen en analyses uit het rapport Dekker rond deze drie thema's bij voorrang onze aandacht en een stevige aanpak.

Daarbij is extra denkkracht en draagvlak noodzakelijk. Van een paar mensen die materiedeskundig zijn, die ervaring hebben in de club (KC voorzitters) en die met de cie Dekker te maken hebben gehad, die gaat het HB inschakelen.

Aanstaande maandag besluit het HB daarover.

Zomaar
Een eerste reactie op een aantal elementen uit het rapport. U had daar recht op. Vond ik.

Het HB is voluit bereid met de ervaringen van het afgelopen jaar er voor te gaan; zich maximaal in te zetten voor deze liberale partij. Bijna 60 jaar jong, nu helaas in de oppositie.

Dames en heren,

Eén ding staat vast.

Dat zegt het HB - en ook ik als uw voorzitter - de commissie graag na (p.3): Het is nu de hoogste tijd voor Onderling vertrouwen, Respect en rust.