Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Wethouder ondertekent contract voor samenwerking - persbericht 048, 2007

Wethouder ondertekent contract voor samenwerking van Sociale Zaken met Serin, enter@work en Ardyn
Op maandag 25 juni ondertekent wethouder Harry Struik contracten met drie partijen waarmee de afdeling Sociale Zaken gaat samenwerken: Serin, enter@work en Ardyn. De ondertekening vindt plaats in Brandpunt, trefpunt voor ontmoeting, Noorderstraat 27 te Sappemeer. U bent vanaf 16.30 uur van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoogezand-Sappemeer ondersteunt klanten op hun weg naar de arbeidsmarkt. Bij deze ondersteuning worden tal van voorzieningen aangeboden, waarbij maatwerk voor de klanten het uitgangspunt is. Het is daarom van groot belang dat de afdeling inzicht heeft in de belastbaarheid, competenties, beschikbaarheid, mogelijkheden en belemmeringen van haar klanten.

Om een helder beeld te krijgen van klanten worden diagnostische onderzoeken op verschillende terreinen ingezet. Serin is gespecialiseerd in diagnostiek op het medisch-sociale en psychische vlak en enter@work op het terrein van capaciteiten, competenties en (loopbaan)motivatie. De inzet van beide diagnostische instrumenten moeten leiden tot een duidelijk klantprofiel.

Daarnaast zet de afdeling Sociale Zaken arbodienstverlening in voor haar klanten. Door inschakeling van een arbo-arts gedurende het traject, kan uitval worden voorkomen.

Als eerste gemeente in Nederland heeft de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoogezand-Sappemeer samen met Ardyn, bij wijze van pilot, arbodienstverlening ingezet. De pilot is zo succesvol verlopen, dat niet alleen onze gemeente haar samenwerking met Ardyn op dit vlak voortzet, maar ook andere gemeenten in Nederland (waaronder Rotterdam en Almere) dit voorbeeld hebben gevolgd.