Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Rijswijk, 25 juni 2007

VBO Makelaar benoemt nieuwe voorzitter

De heer Jan R. van der Laan is vrijdag 22 juni j.l. tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van branchevereniging VBO Makelaar. De officiële benoeming is 's middags bekend gemaakt bij de aanvang van het 22ste VBO Congres dat met ruim 800 bezoekers succesvol is verlopen. Daarnaast is ook het 1000ste kantoor als lid van VBO Makelaar feestelijk verwelkomd.

De heer van der Laan (1959) is reeds sinds 1996 actief binnen de bestuursregionen van VBO Makelaar. Tot 2003 was hij regiovoorzitter van de afdeling Groningen, Friesland en Drenthe en afgevaardigde in het Hoofdbestuur. Daarna trad de heer van der Laan toe tot het Dagelijks Bestuur. Met nu dus de benoeming tot nieuwe voorzitter van de snelst groeiende brancheorganisatie die zich kenmerkt door een platte organisatiestructuur. "VBO Makelaar was vorig jaar nog de initiatiefnemer van de Geschillencommissie Makelaardij. Ook bij de invoering van de 'de 3 dagen bedenktijd' en de deeldiensten heeft VBO Makelaar voorop gelopen. VBO Makelaar heeft een reputatie van innovator in de makelaarsbranche", aldus Jan van der Laan. "Momenteel is er veel te doen rondom de zgn. 'internetmakelaars'. Internet is echter geen substituut voor de makelaarsdienst; wel een aanvulling daarop. Ik zie het als mijn taak om de nieuwe positionering van de makelaar als begeleider van het aan- en verkoopproces gestalte te geven. Daarbij blijft de persoonlijke service van de makelaar onontbeerlijk - uiteraard met optimaal gebruik van moderne communicatiemiddelen als internet."

Na zeven jaar geeft scheidend voorzitter J. van der Reijd met vertrouwen de voorzittershamer door.

"VBO Makelaar heeft de afgelopen jaren een fikse groei doorgemaakt. Toen ik in '99 voorzitter werd waren er nog maar 400 leden. Nu is VBO Makelaar met 1000 leden een krachtige gesprekspartner van de overheid, de politiek en andere branche- en belangenorganisaties."

VBO Makelaar huldigt 1000ste lid

De heer Schipper heeft als 1000ste makelaar bewust gekozen voor het lidmaatschap van VBO Makelaar. Bij de opening van het VBO Congres is er op feestelijke wijze aandacht besteed aan dit 1000ste lidmaatschap. "VBO Makelaar is een open, actieve 'doe'-organisatie. Ze maken waar wat ze zeggen te kunnen doen. Hier worden met tijd en aandacht de wensen van de klant centraal gesteld. Deze praktische mentaliteit spreekt mij als Groninger aan", aldus de heer Schipper.


---