Amsterdam Oud Zuid


Minder ganzen langs Noorder Amstelkanaal

Voor de een is het een leuk gezicht, voor de ander is de lol er nu wel af. Grote groepen ganzen bij de Olympiakade en Reinier Vinkeleskade geven steeds meer overlast: ganzenpoep, overstekende ganzen, het `gakken'. Een deel van de ganzen wordt in Lunteren op een boerderij geplaatst waar ze kunnen grazen. Dat is beter voor ganzen én bewoners, al zijn niet alle bewoners het daarmee eens.

Waarom moeten de ganzen weg?

Stadsdeelbestuurder Paul van Grieken legt uit dat dieren in de stad horen, ook ganzen: "In beheersbare proporties. Een paar ganzen zijn het probleem niet. Maar we proberen een evenwicht te vinden waar iedereen zich prettig bij voelt, zonder dat het ten koste gaat van het welzijn van deze dieren."

Net als de dierenbescherming wenst ook het stadsdeel een diervriendelijke omgang met ganzen in de openbare ruimte. Het stadsdeel doet al sinds begin dit jaar aan nestbeheer: door het weghalen van eieren worden er minder ganzen geboren. Helaas is dit niet afdoende en zijn aanvullende maatregelen nodig. Het stadsdeel heeft daarvoor het bedrijf Duke Faunabeheer in de arm genomen dat veel ervaring heeft elders in de stad en in andere steden met het diervriendelijk vangen en verplaatsen van ganzen. Paul van Grieken: "Het lot van de ganzen laat mij zeker niet koud. Ik wil benadrukken dat we beslist geen ganzen laten doden!"

Uiteindelijk zullen er ongeveer acht ganzen op de Pieter Lastmankade/Olympiakade en twaalf op de Reinier Vinkeleskade overblijven, paartjes en `single' ganzen. Dit met respect voor de familieverbanden: de monogame ganzenparen blijven hun hele leven bij elkaar. Als de ganzenpopulatie in omvang beperkt blijft, kunnen de kades weer gebruikt worden om te recreëren.

Voor wie de ganzen wil gaan zien: het adres van de boerderij is Buzerseweg 17 in Lunteren.