Gemeente Wassenaar

Lancering website Geschiedenis van Zuid-Holland

Op donderdag 21 juni jl is in Delft de website
www.geschiedenisvanzuidholland.nl gelanceerd, het resultaat van een samenwerkingsverband van het Nationaal Archief, de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen, de Provincie Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De openingshandeling wordt verricht door Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Zoeken.in de Zuid-Hollandse archieven.

De website brengt de geschiedenis van Zuid-Holland en de daarmee verbonden archiefcollecties onder de aandacht van een breed publiek. Op de website zijn historische verhalen te vinden, die door bijzondere archiefstukken tot leven worden gebracht. Een integrale zoekfunctie maakt het mogelijk in de online collecties van een groot aantal deelnemende archieven te zoeken.
Verhalen over historische onderwerpen, themas en alle Zuid-Hollandse gemeenten.

Bezoekers van de site kunnen de geschiedenis van Zuid-Holland ontdekken aan de hand van een groot aantal verhalen. Over Romeinen en Germanen, monniken en ridders, de VOC en de Reformatie, maar ook over turfwinning, de opkomst van de radio en sport. Ook komen alle meer dan tachtig Zuid-Hollandse gemeenten aan bod, van Alblasserdam tot aan Zwijndrecht.

Bijzondere archiefstukken
Al deze verhalen worden geïllustreerd door bijzondere archiefstukken. Deze zijn afkomstig uit het Nationaal Archief en uit een groot aantal Zuid-Hollandse archieven en vaak speciaal voor de website gedigitaliseerd. Het gaat om bijzonder gevarieerd materiaal. Zo zitten er (paginas van) middeleeuwse manuscripten bij, maar ook het reglement van een vluchtelingenkamp in Gouda, dat in 1914 geopend werd voor Belgische vluchtelingen. Andere voorbeelden zijn het notitieboekje dat Johan de Witt bij zich droeg toen hij in 1672 vermoord werd en een lijst met overlevenden van de schipbreuk van VOC schip De Zoetigheid uit 1722.

Kaartencollecties gedigitaliseerd
Speciaal voor de website is in het Nationaal Archief het Zuid-Hollandse kaartmateriaal meer dan 2800 kaarten - uit de collecties Hingman en Ernsting digitaal gefotografeerd. In beide collecties gaat het voornamelijk om gedrukte kaarten, maar er zijn ook prachtige manuscripten bij. De kaarten geven een goed beeld van het veranderende landschap vanaf de 16de eeuw tot en met de 19de eeuw en zijn voor de kaartenliefhebber een bron van informatie en genoegen. In digitale vorm is de collectie nu voor iedereen toegankelijk. Digitale collecties Zuid-Hollandse archieven doorzoekbaar Op deze website is informatie te vinden over alle Zuid-Hollandse archieven en worden verhalen verteld over alle Zuid-Hollandse gemeenten, dus ook over Wassenaar.

Wassenaar
In vogelvlucht wordt de geschiedenis van ons dorp behandeld. Achtereenvolgens komen de oorsprong van de naam, de buitenplaatsen, beroemde bewoners als Prins Frederik en de ontwikkeling tot villadorp aan bod.
Aan de hand van vier gedigitaliseerde stukken uit het gemeentearchief wordt verteld over de burchtheuvel, het bestraten van de Rijksstraatweg, verfraaiingen in De Paauw en de komst van de tram.

Een belangrijk doel van de website is de digitale toegankelijkheid van de Collectie Zuid-Holland te verbeteren. Om dit te realiseren is een integrale zoekmachine ontwikkeld waarmee met één druk op de knop de digitale collecties van een groot aantal deelnemende archieven doorzocht kunnen worden. Dit biedt grote voordelen bij het verrichten van historisch onderzoek.
Neem voor meer informatie contact op met Marloes Wellenberg, webredacteur Geschiedenis van Zuid-Holland, T 015-215 43 81 of E wellenberg@erfgoedhuis-zh.nl

Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 070-5122222
E: gemeente@wassenaar.nl