Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


25 jun 2007

Wet Bibob steeds succesvoller

Gemeenten, provincies en het rijk gebruiken steeds vaker de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) als zij vrezen dat een vergunning of subsidie wordt gebruikt voor strafbare feiten. Op grond van de wet kunnen zij een vergunning of subsidie weigeren. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet BIBOB.

Het Landelijk Bureau BIBOB heeft 311 adviezen verstrekt sinds de invoering van de wet in 2003. In 80% van de gevallen was er gevaar voor een vermenging van de boven- en de onderwereld. In bijna 200 gevallen trok de aanvrager zich uit de procedure terug toen bleek dat de Wet BIBOB zou worden toegepast.

Actieplan
Nog dit jaar stuurt de regering het Actieplan Bestuurlijke Aanpak van Overlast en Criminaliteit aan de Tweede Kamer. Hierin staat onder meer dat er regionale expertisecentra komen die gemeenten ondersteunen bij BIBOB-trajecten.