Gemeente Boxmeer


(22-06-07) Raad stelt, nagenoeg unaniem, Strategische visie Boxmeer vast

Op donderdag 21 juni heeft de gemeenteraad van Boxmeer, nagenoeg unaniem, de strategische visie Boxmeer 2020 vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad van Boxmeer het roer in handen om het bestuurlijk schip de gewenste koers te laten varen. "Nu is het belangrijk dat we met de visie in de hand de begrotingen, kadernota's, beleidsplannen en dergelijke gaan beoordelen om we onze doelstellingen te bereiken. Daarnaast is het van belang dat de gemeenteraad de burgers en instellingen informeert over deze visie", aldus de gemeenteraad van Boxmeer.
Met een applaus van de raad ondertekenden burgemeester en griffier een speciale editie van het besluit.

De strategische visie van de gemeente Boxmeer luidt als volgt:

Werkgelegenheid en economie
Boxmeer is in 2020 een landstedelijke gemeente. In 2020 heeft Boxmeer 30.000 inwoners. Dat betekent een groei tegen de stroom in. Boxmeer bereikt dit aantal onder andere door hoogwaardige kennisindustrie aan te trekken, tegelijkertijd koestert Boxmeer de huidige bedrijvigheid. Boxmeer is de `Brabantse Poort' naar Duitsland (bijvoorbeeld Niederrhein).

Onderwijs
Het aandeel hoogopgeleiden is groter doordat de gemeente actief allianties aangaat met HBO-instellingen (Fontys), met ondersteuning en ten behoeve van het bedrijfsleven.

Wonen
Het huisvestingsprogramma is naadloos uitgevoerd. Dat betekent dat de dreigende stagnatieproblemen zijn opgelost.

Voorzieningen
Het hoge voorzieningenniveau is in stand gehouden, zonodig met aanvullende middelen.

Natuur, landschap en recreatie
De gemeente heeft actief nieuwe recreatie aangetrokken. Er is aandacht voor de natuur en het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente.

Cultuur, imago en samenwerking
Door een consistente uitvoering van dit programma is Boxmeer in 2020 een slagvaardige, ambitieuze, landstedelijke gemeente met een bloeiend verenigingsleven. Boxmeer houdt vast aan de basiswaarden: betrokken, betrouwbaar en transparant.