Gemeente Soest

Opening Koningswegroute

Datum: 25/06/2007

Nieuwe rotondes maken flitspaal overbodig

Feestelijke afronding werkzaamheden Koningswegroute

Met de voltooiing van de twee nieuwe rotondes in de Koningsweg wordt op woensdag 4 juli de vernieuwing van de Koningswegroute feestelijk afgesloten. Wethouders Paul Lemmen (Verkeer) en Teun Middelkoop (Ruimtelijke Ordening) verrichten de openingshandelingen bij de nieuwe rotonde bij de Dorpsstreek.

U bent hierbij van harte welkom. Het verkeer heeft dan inmiddels al gebruik gemaakt van de vernieuwde Koningsweg.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de Koningswegroute door Soest veiliger en aantrekkelijker te maken. Het voormalige kruispunt Dalweg
- Dorpsstreek - Koningsweg is vervangen door twee driepootsrotondes. Hierdoor is de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeterd en krijgt de doorstroming voor al het verkeer een behoorlijke impuls.

Ook is hiermee de barrièrewerking van de Koningsweg tussen enerzijds de woonwijken Smitsveen - Klaarwater en anderzijds de wijk Overhees verminderd.

Verbetering verkeersveiligheid

Door de aanleg van deze twee rotondes in combinatie met de reeds aangelegde rotonde ter hoogte van de Vrijheidsweg en de verbetering van het kruispunt Ossendamweg met de spoorlijn, is er nu sprake van een fors verbeterde Koningswegroute. Hiermee probeert de gemeente Soest de bereikbaarheid te garanderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Flitspaal overbodig

De bekende flitspaal op dit gedeelte langs de Koningsweg is daarmee overbodig geworden. Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) verwijdert deze. Koos Spee, Verkeersofficier en hoofd BVOM, zal deze verwijderen in combinatie met de openingshandeling van de rotondes op 4 juli.

Nu moet alleen nog de aansluiting van de N221 (Koningsweg) op de N234 (Biltseweg) door de Provincie Utrecht worden aangepast. Dat zal waarschijnlijk in 2009 worden uitgevoerd. Daarmee is de Koningsweg prima aangesloten op het regionale netwerk.

Lees de gehele of een geselecteerde tekst voor.