Minister Cramer stelt Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid in

Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft in overeenstemming met de bewindslieden van EZ, BZK, Defensie, SZW en VWS, het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid ingesteld. Tot voorzitter van het Kennisplatform is mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, burgemeester van 's-Hertogenbosch benoemd. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid richt zich in eerste instantie op organisaties die met burgers en bestuurders communiceren over elektromagnetische velden. Het gaat hen (samen met de Gezondheidsraad) ondersteunen met betrouwbare interpretaties van wetenschappelijk onderzoek en heldere standpunten over elektromagnetische velden van diverse toepassingen.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is een samenwerking tussen het RIVM, TNO, de GGD's, agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad is geen officiële deelnemer, maar zal het Kennisplatform adviseren. Op deze wijze zal het Kennisplatform gebruik maken van de expertise die aanwezig is bij de Gezondheidsraad. Door het bundelen van kennis zijn deze organisaties beter in staat de maatschappij goed te informeren over elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid.

Achtergrond

Antennes voor mobiele telefonie, maar ook voor radio en TV maken elektromagnetische velden om informatie te verzenden. Ditzelfde is het geval bij allerlei draadloze toepassingen zoals afstandsbedieningen, draadloze telefoons (DECT), babyfoons, draadloze netwerken, anti-diefstalpoortjes enzovoort. Daarnaast komen elektromagnetische velden ook voor als bijproduct bij stroomvoorzieningen, zoals bovenleidingen van treinen en hoogspanningslijnen.

De informatie over elektromagnetische velden en hun mogelijke effect op de gezondheid is breed beschikbaar maar voor burgers in de praktijk vaak moeilijk te beoordelen op de wetenschappelijke kwaliteit. Een bijkomend probleem is dat kwalitatief betrouwbare informatie in een aantal gevallen voorzien wordt van wetenschappelijk niet gerechtvaardigde en daarmee (onbedoeld) misleidende interpretaties.

Onderzoeksprogramma elektromagnetische velden en gezondheid

Het Kennisplatform zal ook communiceren over de resultaten van onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid dat eerder dit jaar van start ging. Het ministerie van VROM heeft namens de rijksoverheid de opdracht voor het onderzoeksprogramma verstrekt aan ZonMw. Hiermee wil de overheid devinger aan de pols houden bij bestaande en nieuwe technologische ontwikkelingen waarbij sprake is van elektromagnetische velden. Bovendien wil ze de Nederlandse kennisinfrastructuur op het terrein van de elektromagnetische velden en gezondheid versterken. Nederland behoudt en verbreedt hierdoor de wetenschappelijke expertise op dit terrein.

Vanaf augustus operationeel
Het bureau van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is gehuisvest bij het RIVM in Bilthoven. Het platform is nu formeel ingesteld maar zal naar verwachting vanaf augustus 2007 operationeel zijn.

Noot voor redacties (