DAS: regeerakkoord gaf WAO-gerechtigden valse hoop

25.06.2007 / 10:43 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Das rechtsbijstand

Das rechtsbijstand

DAS rechtsbijstand constateert dat WAO'ers in de leeftijd van 45 tot 50 jaar valse hoop hebben gekregen door het regeerakkoord. De uitwerking van het akkoord is voor hen minder voordelig dan het deed vermoeden. DAS verwacht een toename van zaken, ook omdat artsen van het UWV strenger beoordelen. Vooral oudere uitkeringsgerechtigden zijn daarvan de dupe.

In 2004 is het Schattingsbesluit aangescherpt: de regels voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid zijn strenger geworden. Arbeidsongeschikten die in 2004 een uitkering ontvingen, moesten opnieuw gekeurd worden volgens deze strengere eisen. Deze eenmalige herbeoordeling gold echter niet voor de uitkeringsgerechtigden die 50 jaar of ouder waren. In het regeerakkoord van dit jaar werd deze regel versoepeld: de leeftijdsgrens voor herbeoordeling zou worden verlaagd naar 45 jaar. De arbeidsongeschikten tussen de 45 en 50 jaar die al opnieuw beoordeeld waren, zouden hun oude uitkeringspercentage terugkrijgen.

In de uitwerking van het regeerakkoord staat echter dat er voor de leeftijdsgroep 45-50 jaar toch een herbeoordeling plaatsvindt. Maar dan op basis van het oude Schattingsbesluit. Minister Donner verwacht dat de helft van de arbeidsongeschikten die volgens de herbeoordeling geen of een lagere uitkering kregen, ook volgens het oude Schattingsbesluit geen recht meer heeft op een uitkering of slechts op een gedeelte daarvan.

De arbeidsongeschikten in deze leeftijdgroep krijgen dus niet zonder meer hun oude uitkering terug. Dit blijkt nu maar voor de helft van hen te gelden. En bij de uitkeringsgerechtigden in deze leeftijdsgroep die nog niet waren herbeoordeeld, is de indruk gewekt dat zij niet hoefden te vrezen voor hun uitkering. Nu blijkt dat valse hoop.

Lourdeseffect
Uit de praktijk van DAS blijkt bovendien dat een deel van de verlagingen en intrekkingen van uitkeringen bij herbeoordeling, niet zozeer het gevolg zijn van het aangescherpte Schattingsbesluit, maar van de strenger geworden verzekeringsartsen. Arbeidsongeschikten met een onveranderde medische situatie kunnen daardoor bij herkeuring toch ineens arbeidsgeschikt worden verklaard. Dit wordt ook wel het 'Lourdeseffect' genoemd. Het gaat daarbij vooral om mensen met een uitkering die jarenlang niet door een arts van het UWV zijn gezien. Onder wie relatief veel 45-plussers.

DAS verwacht dan ook dat veel van de arbeidsongeschikten die in 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren en van wie de medische situatie hetzelfde is als voor 2004, volgens de artsen van het UWV toch minder arbeidsongeschikt zullen zijn dan bij hun eerdere beoordeling. Ook al worden zij herbeoordeeld volgens het oude Schattingsbesluit.

Gevolgen
In totaal zijn er in Nederland 115.000 arbeidsongeschikten die in 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren (cijfers uit de Brief aan de Tweede Kamer van Minister Donner, 5 april 2007). Hiervan zijn reeds 44.000 personen op basis van het nieuwe Schattingsbesluit herbeoordeeld. Van hen hebben 15.000 de WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk verloren. Een deel daarvan heeft bezwaar gemaakt of is in beroep gegaan. Ook DAS heeft een groot aantal van dergelijke zaken lopen. De uitwerking van het regeerakkoord betekent voor deze zaken dat de hoop de bodem ingeslagen is. Zeker de helft van de procedures moet worden voortgezet.

Bovendien zullen er veel zaken bijkomen. Van de 71.000 arbeidsongeschikten die nu toch worden herbeoordeeld, zullen ruim 11.000 tegen de verwachting in de uitkering geheel of gedeeltelijk verliezen. Velen zullen hiertegen bezwaar maken.

Noot aan de redactie:
DAS is de juridische specialist voor particulieren en het mkb en biedt hun rechtsbijstand, incassodiensten en juridisch advies. DAS is in Nederland maar ook in Europa de grootste gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar. DAS Nederland behandelde in 2006 voor particulieren en bedrijven in het totaal circa 81.000 zaken, op meer dan 40 verschillende rechtsgebieden. Op het gebied van incassodiensten biedt DAS ondernemers een breed dienstenpakket dat varieert van het uitbesteden van incasso-opdrachten of debiteurenbeheer tot compleet creditmanagement.

De premieomzet van de rechtsbijstandverzekeraar bedroeg in 2006 152,8 miljoen euro en de winst voor belastingen 24,5 miljoen euro. In Nederland heeft DAS circa 1.000 medewerkers in dienst, waaronder 400 juridische specialisten. DAS heeft vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Rijswijk,Groningen, Drachten en Zwolle.

DAS is in Nederland opgericht in 1963 door zeven Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en DAS Duitsland. DAS Duitsland bezit 50% van de aandelen, de overige 50% is in handen van de Nederlandse aandeelhouders. Inmiddels zijn er DAS-vestigingen in vijftien Europese landen.