ABVAKABO FNV

Voortgang mobiliteitscao TNT

Afgelopen week hebben ABVAKABO FNV en de andere bonden met TNT de wederzijdse voorstellen toegelicht en besproken. Tevens is helder geworden dat er nog veel gebeuren moet voordat er overeenstemming bereikt zal kunnen worden. Ons uitgangspunt dat het verlies aan werkgelegenheid opgelost wordt door mobiliteit `van werk naar werk' wordt wel gedeeld door de werkgever. Maar gedwongen ontslagen zijn nog steeds niet van de baan.

TNT vindt dat TNT Mobility voldoende ondersteuning biedt bij het vinden van ander werk. Wij vinden dat er nog veel verbeterd moet worden op het gebied van begeleiding en scholing en stimulering met een mobiliteitsbudget voor compensatie van lager inkomen en verlies aan (zacht) pensioen bij acceptatie van een baan buiten TNT. Daarnaast moeten er ook betere mogelijkheden geboden worden bij interne overstap naar een ander bedrijfsonderdeel.

TNT wil het salaris afbouwen bij acceptatie van een functie met een lager inkomen en de periode van overcompleet sterk inkorten. Kortom: we zijn er nog lang niet. In de laatste week van juni zijn nog een aantal overlegrondes gepland en in diezelfde week hopen wij u meer te kunnen vertellen over de uitkomst van dit overleg. De voorstellen van TNT