Uitnodiging aan de pers

Tripartiete overleg

Maandag 25 juni ontmoeten de ministers van Justitie van de Nedelandse Antillen, Aruba en Nederland elkaar op het ministerie van Justitie in Den Haag voor het Tripartiete overleg.

Tussen 14.00 en 16.00 uur zullen de ministers ondermeer spreken over drugsbestrijding, grenscontrole, rechtshandhaving, recherche samenwerkinsteams en naturalisatie en immigratie.

Aansluitend op het tripartieteoverleg is er voor de pers gelegenheid om de betrokken bewindspersonen te spreken over het overleg. Journalisten kunnen zich daarvoor melden bij de directie Voorlichting van het ministerie van Justitie: 070-3706585.

Journalisten die aanwezig willen zijn, wordt verzocht om zich om 16.15 uur met legitimatiebewijs te melden bij de laagbouw van het ministerie van Justitie in Den Haag aan de Schedeldoekshaven 100 in Den Haag. De persbijeenkomst start om 16:30 uur.

Aan het einde van de persbijeenkomst zal minister Hirsch Ballin van Justitie de regeling Naturalisatietoets Nederlandse Antillen ondertekenen. In de Nederlandse Antillen, waar het examen door de Regeling met ingang van 1 oktober 2007 ook een eis voor naturalisatie wordt, kan de naturalisatietoets naar keuze worden afgelegd in het Nederlands, het Papiamentu of in het Engels.

Met vriendelijke groet,

Mr.drs. Stordiau-van Egmond

Directeur Voorlichting

Noot voor redacties (