Werkgever nodig om combi werk en mantelzorg mogelijk te maken

25.06.2007 / 10:46 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Lensink van berkel comm.

Lensink van berkel comm.

Persbericht

Werkgever nodig om combi werk en mantelzorg mogelijk te maken

Start mantelzorg@work-campagne

Doorn/Bunnik, 25 juni 2007 - Eén op de acht werknemers is mantelzorger en combineert werk met langdurige intensieve zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals o.a. de vergrijzing zal dit aantal sterk toenemen. Werknemers zullen meer en langer moeten werken. Het begrip mantelzorg is nog niet zo bekend en veel mantelzorgers en hun werkgevers zijn niet op de hoogte hoe de combinatie met werk goed mogelijk gemaakt kan worden zodat werknemers behouden blijven voor de arbeidsmarkt. Alle reden voor om hier snel aandacht aan te gaan besteden.

Kostenreductie en goed werkgeverschap
Voor werkgevers loont het om binnen het personeelsbeleid aandacht aan het thema mantelzorg te besteden. Uit onderzoek blijkt dat door een goede combinatie van mantelzorg en werk de verzuimkosten aanzienlijk verminderen, de productiviteit stijgt en de kwaliteit van het werk neemt toe. Daarnaast is er minder verloop. Voor de werkgever zijn dit veel financiële voordelen. Het goed kunnen combineren van werk en mantelzorg is bovendien een goede secundaire arbeidsvoorwaarde waar in de toekomst steeds meer werknemers behoefte aan zullen hebben. Werkgevers kunnen zich hiermee onderscheiden, en niet alleen in tijden van arbeidskrapte. Aandacht voor mantelzorg en werk levert een win-win situatie op zowel voor de werkgever als de werknemer.

Mantelzorg@work is een gezamenlijk project van Qidos, een innovatief adviesbureau voor personeelsbeleid en Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Het project wordt gesubsidieerd door ESF-Equal en Stichting Instituut GAK. Doel is om bekendheid te creëren rond het thema mantelzorg en werk en organisaties en bedrijven instrumenten aan te reiken voor een meer mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur. Op de website www.werkenmantelzorg.nl staat een interactieve thermometer om te meten hoe mantelzorgvriendelijk een organisatie is, staan tips en praktijkverhalen en komen steeds meer instrumenten beschikbaar waarmee werkgevers, ondernemingsraden, afdelingen personeelszaken, leidinggevenden en mantelzorgers zelf aan de slag kunnen.

Wettelijk regelingen ontoereikend
In de praktijk blijken de wettelijke verlofregelingen als calamiteitenverlof, kort en langdurend zorgverlof en de levensloopregeling, onvoldoende om mantelzorg en werk te combineren. Onderzoek wijst uit dat flexibele maatwerkoplossingen tussen werkgever en mantelzorger als aanvulling op deze wettelijke regelingen noodzakelijk zijn. Mantelzorgers besteden voor een periode van gemiddeld 7,5 jaar gemiddeld 21 uur per week aan mantelzorgtaken. 52% procent geeft aan dat ze de combinatie mantelzorg en werk als moeilijk ervaart. De geschatte waarde van mantelzorg ligt tussen de 4 en 8 miljard euro. Het is dan ook van groot maatschappelijk belang dat de combinatie van mantelzorg en werk in brede zin beter gefaciliteerd wordt.

Over mantelzorg
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief (onbetaald) zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend, of buur. De grootste groep is tussen de 35 en 65 jaar oud. Bijna de helft voelt zich matig tot zwaar overbelast; zij lopen een groot risico zelf uit te vallen door ziekte, oververmoeidheid en stressverschijnselen. Eén op de tien voelt zich genoodzaakt te stoppen met werken om fulltime te kunnen zorgen of gaat (tijdelijk) minder werken. Terwijl het hebben van werk door veel mantelzorgers als zeer waardevol wordt beschouwd: het is nodig voor inkomen, sociale contacten en geeft ook afleiding van de vaak intensieve zorgsituatie.

Over mantelzorg@work
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, minder personeel in de professionele zorg en zieken en ouderen die willen langer thuis wonen, maken noodzakelijk dat in de toekomst werk en mantelzorg makkelijker
gecombineerd moeten kunnen worden. Daarom zijn Qidos en Mezzo in 2005 het project Mantelzorg@work gestart, wat loopt tot eind 2007. Mantelzorg@work werkt samen met verschillende nationale en internationale organisaties. Op deze manier is vanuit de praktijk gekeken hoe organisaties kunnen komen tot een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Doordat er verschillende partijen bij het project betrokken zijn, kunnen oplossingen breed worden uitgedragen in binnen- en buitenland.

Noot voor redactie