Gemeente Reimerswaal


Extra informatie bouwplan Julianahof Waarde

Geplaatst op: 25-06-2007

Tijdens de informatieavond op woensdag 23 mei 2007 over de vrijstellingsprocedure voor het bouwplan van P&S Projectontwikkeling op de plek van de bedrijfsgebouwen aan de Julianastraat is er een vraag gesteld over de afvoer van het hemelwater, in relatie tot de capaciteit van de riolering. Daarover valt het volgende te melden.

Er ligt in de Julianastraat nog een zogenaamd gemengd rioolstelsel. In de planning tot 2010 is niet in de aanleg van een gescheiden stelsel voorzien.
Omdat het hemelwater van de huidige bedrijfsgebouwen gedeeltelijk via een drain op de watergang wordt geloosd, zal voor het hemelwater van de te bouwen woningen een oplossing gezocht worden, zonder de riolering extra te belasten. De verwachting is namelijk dat de riolering het extra hemelwater niet voldoende kan verwerken.

Tijdens de informatieavond is ook gezegd, dat de te bouwen woningen 0,5 meter vóór de voorgevels van de belendende woningen zouden uitkomen. Dat is echter niet juist. De woningen (excl. erkers) komen
1,5 meter vóór de voorgevels van die woningen uit; de erkers zijn 0,5 meter diep. Excuus voor de verspreking. Het college is overigens van mening dat het profiel van de Julianastraat zo'n "sprongetje" goed kan hebben.

Print dit bericht

>