Asielbeleid voor kwetsbare minderheden aangepast

Nieuwsbericht | 22-06-2007

Het asielbeleid wordt aangepast voor asielzoekers die in het land van herkomst tot een kwetsbare minderheid behoren. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak.

Het kabinet deed in februari 2007 een verzoek tot intern appel bij het Hof. Dit verzoek is op 23 mei 2007 afgewezen. Hierdoor werd de uitspraak van het Hof onherroepelijk.

De uitspraak van het Hof gaat over de situatie waarin kan worden aangenomen dat een vreemdeling bij terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico loopt op een behandeling die in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (foltering). Dit is volgens het Hof het geval als:

* een vreemdeling tot een kwetsbare minderheidsgroep in zijn land van herkomst behoort en

* deze groep in het algemeen geen bescherming tegen mensenrechtenschendingen kan verkrijgen.

Dit betekent dat bij de beoordeling van het risico van een individuele asielzoeker de algehele situatie in een land, inclusief de generieke omstandigheden (zoals het behoren tot een kwetsbare minderheidsgroep), wordt betrokken.

Meer informatie


* Beleid na uitspraak Europese Hof aangepast