Rechtspraak wordt toegankelijker

Nieuwsbericht | 22-06-2007

In de toekomst kunnen meer zaken voor de kantonrechter komen. Bij de kantonrechter is geen advocaat verplicht. De rechtspraak wordt digitaal ook beter bereikbaar. Het kabinet wil zo de rechtspraak toegankelijker maken.

Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie-Deetman. De commissie heeft de modernisering van de rechterlijke organisatie geëvalueerd. De kabinetsreactie is op voorstel van minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet wil de bevoegdheid van de kantonrechter om zaken te behandelen, uitbreiden. Nu kunnen veel zaken tot 5.000 euro worden voorgelegd aan de kantonrechter. Het kabinet wil dit bedrag verhogen tot 10.000 euro. Bij de kantonrechter is het niet verplicht een advocaat in te schakelen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker naar de rechter stappen voor relatief eenvoudige zaken.

Het ministerie van Justitie is begonnen met wetswijzigingen die elektronisch berichtenverkeer in zowel het civiele recht, bestuursrecht en het strafrecht mogelijk maken.

Meer informatie


* Kabinet: Rechtspraak moet toegankelijker