Gemeente Den Haag

De aanleg van tram 16 op de Laan van Wateringseveld komt op stoom in Parkbuurt/Oosteinde. Op maandag 25 juni starten de werkzaamheden ook op het kruispunt Oosteinde Laan van Wateringseveld. Vooral het doorgaande verkeer tussen Rijswijk en Wateringen, dat gebruik maakt van het Oosteinde, zal tot en met zondag 22 juli hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Omrijroutes tijdens de werkzaamheden

- Autoverkeer op het Oosteinde vanuit Wateringen dat richting Rijswijk of de Erasmusweg wil, moet rechtsaf bij de Laan van Wateringseveld en kan keren bij de doorsteek Treslonglaan. Vanaf de Laan van Wateringseveld kan men wel rechtdoor naar de Erasmusweg of rechtsaf het Oosteinde op richting Rijswijk.

- Verkeer vanuit Rijswijk dat richting Wateringen of Wateringse Veld wil, moet rechtsaf bij de Laan van Wateringseveld en keert vervolgens bij de doorsteek San Fransiscosingel/Santiagosingel. Vanaf de Laan van Wateringseveld kan men rechtdoor richting Wateringse Veld of rechtsaf richting Wateringen.

Werkzaamheden tram 16
Diverse werkzaamheden worden uitgevoerd om tram 16 straks op de Laan van Wateringseveld over de kruising met het Oosteinde te laten rijden. Het werk bestaat onder meer uit: het verwijderen van bestaand asfalt, het leggen van de sporen, het storten van beton voor de fundering van de sporen, het aanbrengen van nieuw asfalt en het opnieuw inrichten van het kruispunt. Het verkeer kan nu nog keren op de Laan van Wateringseveld bij de Luchtenburglaan. Deze keermogelijkheid verdwijnt definitief.

Meer informatie
De route van tram 16 wordt verlengd en verbindt straks het centrum van Den Haag, de woonwijk Wateringse Veld en de bedrijventerreinen Wateringse Veld en Zwethove in Wateringen (gemeente Westland). Vanaf september 2007 kan tram 16 de uitgebreide route gaan rijden. Meer informatie over de aanleg van tram 16 is te vinden op internet www.denhaag.nl/tram16.