Gemeente Meerssen


Persbericht van maandag 25 juni 2007

Marsna Erepenning bij afscheid directeur Woningstichting

Afgelopen vrijdag 22 juni heeft burgemeester mr Ricardo Offermanns de Marsna Erepenning van Verdiensten der gemeente Meerssen uitgereikt aan scheidend directeur John Essers (61) van Woningstichting Meerssen. De heer Essers gaat per 1 juli 2007 met vervroegd pensioen. Hij ontving de Marsna Erepenning bij gelegenheid van zijn afscheidsreceptie, vanwege zijn opvallende verdiensten en werkzaamheden tbv de samenleving van de gemeente Meerssen.

Achtergrond
De heer John Essers is sinds 1 september 1992 directeur/bestuurder van Woningstichting Meerssen. Hij heeft zich gedurende afgelopen periode met name op het gebied van Volkshuisvesting op bijzonder wijze ingezet voor de gemeente Meerssen.

De heer Essers was als directeur van Woningstichting Meerssen o.a. mede-verantwoordelijk voor de aanpassingen en ontwikkeling van Zorgcentrum Beukeloord (Meerssen), de realisatie van Zorgcentrum de Wilgenhof (Bunde), de realisatie van de Zorgboerderij Pletsstraat (Bunde) en de (ver)nieuwbouw van Zorgcentrum Ave Maria (Geulle). Hij was betrokken bij omvangrijke plannen als het Centrumplan Meerssen en de ontwikkeling van de centrumplannen voor Geulle, Bunde en Ulestraten. Andere grotere projecten waren bijvoorbeeld: project voormalig Europaseminarie in Rothem, de realisatie van lunchroom / appartementencomplex aan de Gasthuisstraat in Meerssen en de planontwikkeling voor het voormalige politiebureau in Meerssen.

De heer Essers heeft er met Woningstichting Meerssen tevens voor gezorgd dat het enige hotel dat Meerssen rijk was (hotel Gerberga) werd aangekocht en beschikbaar gesteld aan twee nieuwe ondernemers die het hotel/restaurant voortzetten. Daarnaast heeft de heer Essers zich bijzonder ingezet voor de ontwikkelingen in de zorg in de gemeente Meerssen. De heer John Essers werkte van 1969-1987 bij het Ministerie van Volkshuisvesting. Van 1987-1992 was hij hoofd van de hoofdafdeling Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu van de gemeente Meerssen.