Deelgemeente IJsselmonde Rotterdam

Voorkeurstracé Ridderkerklijn bekend

Het voorkeurstracé voor de Ridderkerklijn is bekend. Uit het onderzoek naar negen tracévarianten is gebleken, dat een lijn vanaf de Groeninx van Zoelenlaan via Rotterdamseweg, Kievitsweg, Sportlaan, Koninginneweg en het centrum naar de Vlietlaan de beste bijdrage levert aan de verbetering van het openbaar vervoer in dit deel van de regio en in Ridderkerk. Daarnaast sluit het voorkeurstracé aan bij de plannen van de P+R Beverwaard.

Wat er aan vooraf ging
De stadsregio Rotterdam en de gemeente Ridderkerk werken aan plannen voor de verbetering van het openbaar vervoer tussen Ridderkerk en Rotterdam. Momenteel zijn de reistijden tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum nog (te) lang, omdat er alleen met de bus gereisd kan worden en vaak moet worden overgestapt. De meest reële oplossing daarvoor is de aanleg van een TramPlus-lijn naar Ridderkerk, die grotendeels de route van de IJsselmondelijn volgt. In een planstudie zijn in totaal negen mogelijke tracés onderzocht (vijf lijnen die door de projectgroep zijn voorgesteld en vier lijnen die door de inwoners van Ridderkerk zijn aangedragen). Uit het onderzoek is uiteindelijk een voorkeurstracé naar voren gekomen.

Planstudie
De studie naar de negen tracévarianten voor de Ridderkerklijn heeft maanden geduurd. Het onderzoek heeft zoveel tijd gekost, omdat de negen lijnen zorgvuldig op ongeveer dertig gezichtspunten zijn beoordeeld. Dat is gedaan om een goede afweging te kunnen maken.

De onderzoekscriteria zijn in vijf hoofdgroepen samen te vatten:
1. vervoerwaarde: hoeveel reizigers maken gebruik van de tram als de lijn volgens een bepaald tracé wordt aangelegd en wat is het effect op de reistijden;

2. verkeer en veiligheid: wat zijn de gevolgen voor de verkeersstromen in Ridderkerk en voor de verkeersveiligheid;
3. inpassing: wat zijn de gevolgen van de aanleg van de tramlijn voor de omgeving en de inrichting van wegen en straten;
4. milieu: wat zijn de gevolgen van de tramlijn als het gaat om trillingen, geluidsoverlast en effecten op de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld door minder autogebruik);

5. kosten en procedures: wat kost het als de tramlijn volgens een bepaald tracé wordt aangelegd en welke procedures horen daarbij.

Voorkeurstracé
Uit de planstudie komt de voorkeurstracévariant op alle fronten als beste optie naar voren. De route ziet er in het kort als volgt uit: de tram volgt vanaf de Groeninx van Zoelenlaan in eerste instantie de Rotterdamseweg. Tussen Bolnes en Slikkerveer buigt de tram af naar de Kievitsweg. Via de Sportlaan, de Koninginneweg, het centrum van Ridderkerk en de Vlietlaan, rijdt de tram naar het P+R-terrein Oudelande. Na vaststelling van het tramtracé, wordt deze verder uitgewerkt en waar mogelijk verbeterd. Dan wordt bijvoorbeeld ook een keuze gemaakt voor een noord- of zuidligging van de trambaan op de Rotterdamseweg.

Vervolgtraject
Het onderzoeksrapport is de komende tijd onderwerp van een uitgebreid participatietraject voor de bevolking van Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk en de stadsregio Rotterdam willen graag weten hoe bewoners en belanghebbenden aankijken tegen het voorkeurstracé. Het traject start met een tweetal informatiebijeenkomsten in juli en loopt tot eind september. Na afloop van het participatietraject, naar verwachting in oktober / november 2007, geeft de gemeenteraad van Ridderkerk een advies over het tramtracé aan de stadsregio Rotterdam. Na vaststelling van het tramtracé door de stadsregio, wordt deze verder uitgewerkt en waar mogelijk verbeterd. Op zijn vroegst kan in 2010 een start worden gemaakt met de aanleg van de nieuwe verbinding.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van dit artikel behoefte aan meer informatie? Of wilt u de Informatiekrant Ridderkerklijn ontvangen? Neem dan contact op met de Projectgroep Ridderkerklijn via e-mail: tramplus@ridderkerk.nl of telefonisch: 0180 - 451553. Ook kunt u nadere informatie vinden op de homepage van www.ridderkerk.nl onder de button TramPlus. Verder bent u van harte welkom op de algemene informatiebijeenkomst van zaterdag 7 juli 2007 (aanvangstijd is 10.00 uur) of van woensdag 11 juli 2007 (aanvangstijd is 19.30 uur). Locatie is ontmoetingscentrum Het Plein, Koningsplein 2 te Ridderkerk.

De stadsregio Rotterdam is opdrachtgever voor de planstudie Ridderkerklijn en werkt daarbij nauw samen met de gemeente Ridderkerk. Verder zijn bij de projectgroep Ridderkerklijn betrokken de gemeente Rotterdam / deelgemeente IJsselmonde, de RET en waterschap Hollandse Delta.