Gemeente Leeuwarden

Onthulling Onthulling

Renovatie Monnikemuurstraat gereed

Bron: gemeente Leeuwarden (25-06-2007) Wethouder Yvonne Bleize heeft de toegangspoort aan de Monnikemuurstraat/Bij de Put onthuld. Het zeventiende-eeuwse Ritske Boelemagasthuis aan de Monnikemuurstraat is gedeeltelijk bewaard gebleven. In 2005 is begonnen met het herstel en het gebouw is verbouwd tot enkele zelfstandige woonhuizen. De voltooiing daarvan vormde de aanleiding om de nog bestaande gasthuizen, armhuizen en complexgewijze gebouwde diaconiewoningen in Friesland te documenteren en samen te brengen in een boek. Het boek Gasthuizen in Fryslân is geschreven door de historici Peter Karstkarel en Leo van der Laan.