technische universiteiten combineren studie-aanbod

25.06.2007 / 11:24 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Surffoundation

Surffoundation

Samenwerking binnen SURF op basis van 'service oriented approach'

Studenten van de Technische Universiteiten kunnen vanaf volgend jaar elektronisch leren bij alle TU's via hun eigen internetomgeving. SURFfoundation en de drie universiteiten gaan hiervoor de drie Digitale Leer- en Werkomgevingen koppelen. In deze geïntegreerde internetomgeving kunnen studenten en docenten op afstand probleemloos samenwerken, met de tools die zij nu al gebruiken. Het gaat om een uniek project voor de Nederlandse Technische Universiteiten.

Ook voor de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente is studeren via internet niets nieuws. In dit geval gaat het echter om samenwerking tussen drie instellingen ieder op basis van hun eigen bestaande ICT-voorzieningen. Studenten en docenten zijn aan deze voorzieningen gewend, en elke universiteit heeft hierin de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. Vervanging van de drie bestaande systemen door één nieuw systeem was dan ook geen optie, terwijl de partijen wel nauwer willen gaan samenwerken. Sir Bakx van Universiteit Twente: 'Uitgangspunt is nu juist dat iedere instelling binnen de Digitale Leer- en Werkomgeving de eigen voorzieningen blijft gebruiken'.

Voor studenten en docenten zijn er dus alleen voordelen: een breder studieaanbod, samenwerken met studenten en docenten van andere TU's, en toch niet over hoeven stappen op andere tools. Technisch en organisatorisch zijn de uitdagingen buitengewoon groot, en dat is ook de reden waarom SURFfoundation in dit project participeert. De gekozen benadering, de zogenaamde service oriented approach, is exemplarisch voor wat er op ICT-gebied binnen en buiten het hoger onderwijs de komende jaren te gebeuren staat. SURFfoundation heeft op dit gebied veel kennis en expertise ontwikkeld, die voor het hoger onderwijs beschikbaar is.

De drie TU's leveren met dit project 'kopwerk', waarvan op termijn het gehele hoger onderwijs profijt zal hebben. SURFfoundation ondersteunt dit 3TU-project dan ook van harte. Wim Liebrand, directeur SURFfoundation: 'Hiermee geven we handen en voeten aan een hoofdthema uit ons meerjarenplan - de services benadering - en pakken we direct een aansprekend praktijkprobleem aan.'
SURFfoundation werkt nu samen met de drie TU's aan de procesmodellen voor de diensten die in zo'n gezamenlijke omgeving aan de studenten en docenten kunnen worden aangeboden. Deze inventarisatie zal in 2008 leiden tot een verdere concretisering van de samenwerking.

Over SURF
In SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties.
Zo creëren ze de basis om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT en te excelleren in hun onderwijs en onderzoek.
SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten.

Over SURFfoundation
SURFfoundation maakt grensverleggend onderwijs en onderzoek mogelijk. Wij initiëren, regisseren en stimuleren ICT vernieuwingen, door kennisdeling en partnerschappen. SURFfoundation maakt deel uit van SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nationaal en internationaal samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen.