Openbaar Ministerie

Training ouder en kind bij schoolverzuim succesvol

Lelystad, 25 juni 2007

De training ouder/kind (TOK) kan worden opgelegd door de officier van justitie of de kantonrechter aan leerplichtige jongeren èn hun ouders als de jongeren stelselmatig ongeoorloofd van school hebben verzuimd. Het is een nieuwe leerstraf die bij wijze van experiment van september 2004 tot april 2007 in de provincie Flevoland is uitgevoerd. Uit een evaluatie blijkt dat deze leerstraf succesvol heeft gewerkt.

Binnen de experimentele periode hebben 26 jongeren met één of beide ouders de leerstraf ouder/kind gevolgd bij het Dagtrainingscentrum Flevoland (Leger des Heils/reclassering).
Ruim 95% van het totaal aantal deelnemers heeft de taakstraf als positief ervaren. Zij vinden het leerzaam en denken de vaardigheden die ze tijdens de training leerden, in de toekomst vaker te kunnen gebruiken.
Van de jongeren die de training hebben afgerond, heeft 80% geen contact meer gehad met justitie, niet voor ongeoorloofd schoolverzuim en niet voor andere strafbare feiten. Dat is een positief effect. Landelijke invoering
Uit de resultaten van het kleinschalige experiment in Flevoland blijkt dat de training ouder/kind succesvol is geweest. Daarom wordt nu gekeken of een landelijke invoering van deze training mogelijk is. Daarvoor zal onder meer het trainingsprogramma worden herschreven, zodat het voldoet aan de criteria van de landelijke toetsingscommissie. Bovendien worden de effecten op het kind en de ouders op langere termijn bekeken. In Flevoland gaan de betrokken ketenpartners, na de goede resultaten, door met het opleggen en uitvoeren van de taakstraf ouder/kind.