Time : 11:49:46
Date : 25 June 2007
Sender Name: FAVV-AFSCA

Vogelgriep in Tsjechië en Duitsland : waakzaamheid geboden

Naar aanleiding van de vaststelling van vogelgriep (H5N1) in Tsjechië en in Beieren (zuidoosten van Duitsland) vraagt het federale Voedselagentschap FAVV de permanente preventieve maatregelen na te leven.
De voorbije dagen werden twee besmettingen met het H5N1-vogelgriepvirus bevestigd in Tsjechië (kalkoenbedrijf) en in Beieren (in het wild levende zwanen en eenden). In beide gevallen werden de Europese maatregelen toegepast om de situatie onder controle te krijgen. Het opduiken van het vogelgriepvirus in deze streken op dit moment bewijst dat vogelgriep een permanente bedreiging vormt, ook buiten de kritieke perioden (winter en lente).

Hoewel de besmetting voor ons land niet onmiddellijk gevaar inhoudt, onderstreept het FAVV dat het noodzakelijk is de permanente voorzorgsmaatregelen toe te passen:


·In de gevoelige gebieden: afschermen van professioneel gehouden pluimvee en overal waar er kippen worden gehouden blijft het verbod om buiten te voederen en te drenken

·In het hele land : het blijft verboden om professioneel gehouden pluimvee buiten te voederen en drenken

·Voor alle pluimveehouders (beroeps en hobby) : verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid

·Wie een verdacht aantal dode vogels aantreft in de natuur, kan nog steeds terecht op het nummer 0800 99 777.

Alle informatie omtrent vogelgriep is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen rechtstreekse link naar 'vogelgriep'.

contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: inge jooris 0475 80 04 87
contactpersoon voor de Franstalige pers: pierre cassart 0477 69 35 65