Gemeente Andijk


* Onderzoek naar woningbehoeften en verkeersveiligheid in Andijk

Onderzoek naar woningbehoeften en verkeersveiligheid in Andijk

25 jun 2007
In opdracht van de gemeente gaat I&O Research een tweeledig onderzoek uitvoeren: naar de woningbehoeften en naar de maatregelen die zijn genomen ter verhoging van de verkeersveiligheid in Andijk. Het college wil graag ontwikkelingen op de woningmarkt en woningbehoeften van de inwoners blijven volgen. Om ook in de toekomst aan de wensen van de bevolking te kunnen voldoen, moet een aantal vragen beantwoord worden: hoeveel nieuwe woningen moeten gebouwd worden? Voldoen bestaande woningen nog aan de huidige eisen of is een grondige opknapbeurt nodig? Welke specifieke voorzieningen zijn noodzakelijk voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld voor ouderen? Wat zijn de kansen van jongeren op de woningmarkt? Om de huidige woonsituatie van de Andijker bevolking en de woonwensen in beeld te kunnen brengen is onderzoek nodig. De gemeente heeft I&O Research gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Verkeersveiligheidsplan
Het verkeersveiligheidsplan van de gemeente Andijk is in 2000 vastgesteld. Aan I&O Research is gevraagd bij burgers, bedrijven en instellingen na te gaan of de maatregelen die op basis van dit verkeersplan in de gemeente zijn genomen, aan de vergroting van de verkeersveiligheid hebben bijgedragen. Onder andere de conclusies uit dit onderzoek zullen gebruikt worden voor een nieuw op te stellen verkeersveiligheidsplan voor Andijk.

Tweeledig onderzoek
I&O Research gaat voor de gemeente dus een tweeledig onderzoek uitvoeren: naar de woningbehoeften en naar de maatregelen die zijn genomen ter verhoging van de verkeersveiligheid in Andijk. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit de Andijker bevolking van 18 jaar en ouder.

Wie wordt ondervraagd?
Voor dit onderzoek is uit de gemeentelijke administratie een steekproef getrokken. Als uw naam is geselecteerd, ontvangt u van de gemeente een aankondigingsbrief waarin u gevraagd wordt mee te werken aan dit onderzoek. De vragenlijst wordt gebracht en gehaald door een van de medewerkers van I&O Research.

De uitkomsten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Wij houden u op www.andijk.nl en in de Andijker op de hoogte.

Meer informatie?
Hiervoor kunt u contact opnemen met Jan Kerkhoff, I&O Research, telefoonnummer 0229-282556, of met Fokke Dam, gemeente Andijk, telefoonnummer 0228-595094.

Gemeente Andijk | Middenweg 73 | 1619 ZG | info@andijk.nl | www.andijk.nl |