Stichting Natuur en Milieu

25 juni 2007 - Stichting Natuur en Milieu is uit het Platform Energietransitie gebouwde omgeving (Pego) gestapt. Reden van dit besluit is de gang van zaken rond Meer met Minder, het energiebesparingsplan van onder andere EnergieNet en Aedes.

Meer met minder wordt vanochtend gepresenteerd als ware het ook een plan van Pego. Het plan is echter niet in Pego besproken. Natuur en Milieu staat niet achter Meer met Minder omdat volgens de milieuorganisatie er veel meer energie bespaard kan worden in gebouwen dan nu gepland.
Bovendien heeft Meer met Minder het karakter van vrijwillige afspraken zonder sancties als partijen zich er niet aan houden. De kans op mislukken is daardoor groot. Natuur en Milieu voelt zich in Pego niet serieus genomen als majeure beslissingen buiten vergaderingen om genomen worden, zonder alle deelnemende partijen daarin te betrekken.

Publicatiedatum: 25-06-2007