Productschap Margarine


Home

25.06.2007

Accijnsvrijstelling bio-olie voor warmteopwekking per 1 juli 2007

Plantaardige en dierlijke vetten en oliën en vetzuren die uitsluitend voor warmteopwekking worden ingezet,worden binnenkort niet langer met accijns belast. Dit is goed nieuws voor onder andere glastuinbouwbedrijven die biobrandstoffen zoals vetzuren, gebruikte frituurvetten en dierlijk vet, kunnen inzetten om minder afhankelijk te zijn van fossiele energie.

De Europese Commissie heeft een voorstel van de Nederlandse overheid onlangs goedgekeurd . Na publicatie van het Koninklijk Besluit, waarschijnlijk nog vóór 1 juli 2007, kan de eerder aangenomen wet van kracht worden.

Hiermee wordt de wijziging teruggedraaid die in 2004 van kracht werd bij implementatie van de Europese Energierichtlijn (2003/96) . MVO heeft zich vanaf 2004 sterk gemaakt voor dit terugdraaien omdat deze maatregel abusievelijk werd ingevoerd. De maatregel was namelijk in strijd met het Nederlandse beleid om Europese Richtlijnen beleidsarm te interpreteren, dat wil zeggen geen wijzigingen doorvoeren als dat niet door de Richtlijn wordt verlangd.

Eerder al werd op aandringen van MVO de grens voor teruggave van accijns bij energieopwekking met een WKK-installatie, veel toegepast voor opwekking van hernieuwbare energie met bio-olie, verlaagd van 20 tot 1 MW.