Digitale Gemeente Houten

Aanpassing fiets- en voetpaden onderdoor

maandag 25 juni 2007 - Bron: Gemeente Houten

In verband met werkzaamheden aan het spoor en bij Het Rond worden de fiets- en voetpaden op het Onderdoor aangepast.

De fietspaden komen voor beide rijrichtingen in het midden van het Onderdoor te liggen met een totale breedte van minimaal 3,5 meter. Het voetpad, ook voor beide looprichtingen, komt aan de zijde van het gemeentehuis / Vershof te liggen en is minimaal 2,5 meter breed. De stroken worden over het gehele Onderdoor, vanaf Het Kant tot aan Het Rond, aangegeven met belijning. Ook worden er borden en schrikhekken geplaatst ter verduidelijking. Ter hoogte van het spoorviaduct kunnen de paden per bouwfase iets in noordelijke of zuidelijke richting verschuiven. Dit wordt ter plekke steeds aangegeven. Ter hoogte van de bibliotheek wordt een werkterrein ingericht. De twee bruggen over de gracht voor de bibliotheek worden gesloopt en er wordt een tijdelijke brug aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling en de aanleg van het nieuwe station zal het Onderdoor op deze manier doorgang blijven bieden aan fietsers en voetgangers. Wel zal in augustus het Onderdoor waarschijnlijk één nacht volledig afgesloten moeten worden.

Brug voor voetgangers
Enkele weken geleden is een brug aangelegd aan het Onderdoor, bij de Albert Heijn, zodat het bouwterrein Uitbreiding winkelcentrum Het Rond uitgebreid kon worden. Deze brug is nadrukkelijk bedoeld voor voetgangers en blijft waarschijnlijk tot begin 2008 liggen. Fietsen mogen eventueel aan de hand worden meegevoerd en mogen alleen in de rekken worden gestald.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2007 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).