PwC kiest voor hout en papier met FSC-keurmerk

25.06.2007 / 13:37 / Rubriek: Economie / Organisatie: Pwc

Pwc

http://www.pwc.com/nl

Vandaag sluit PricewaterhouseCoopers (PwC) een overeenkomst af met FSC Nederland over het gebruik van papier en hout uit verantwoord beheerde bossen. Daarmee is PwC het eerste grote accountant- en adviesbureau in Nederland dat kiest voor FSC. Het FSC-keurmerk geeft zekerheid dat papier en hout afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, waar aandacht is voor ecologische, sociale en economische aspecten.

Met het convenant committeert PwC zich aan het gebruik van FSC-gecertificeerd papier voor intern en extern gebruik. PwC streeft er al naar om het papiergebruik te verminderen door haar ICT-omgeving zo aan te passen dat printers en copiers standaard dubbelzijdig printen c.q. kopiëren. Deze maatregel heeft reeds geleid tot een absolute daling van 1,8% (4,5% per FTE) van het papiergebruik ten opzichte van het fiscale jaar 2005. Bij haar nieuw te bouwen kantoren in Amsterdam en Breda zal PwC bovendien het gebruik van FSC-gecertificeerd hout zoveel mogelijk voorschrijven.

Willy Blonk, director Facility Management van PwC over het convenant. 'De basis van deze samenwerking ligt in ons commitment aan Corporate Social Responsibility. Het is een proces waarbij we continu onze verantwoordelijkheid nemen voor de economische, ecologische en sociale consequenties van onze beslissingen en werkzaamheden. Dat betekent onder meer dat we op zoek zijn naar milieuvriendelijke oplossingen voor bijvoorbeeld ons papier-, auto- en energieverbruik. De impact van papier en houtgebruik is aanzienlijk, niet alleen vanwege de bomen die worden gekapt maar ook vanwege het verdere productieproces. Het FSC-Convenant sluit daarom naadloos aan bij onze ambities om onze impact op milieu te reduceren.'

Sandra Mulder, directeur FSC Nederland, onderstreept het belang van de keuze van PwC: 'Door expliciet voor FSC te kiezen loopt PwC voorop in de branche. In iedere sector zijn dergelijke voorlopers hard nodig. Veelal volgen branchegenoten het voorbeeld. Daarmee is het effect van het convenant met PwC vele malen groter dan het eigen hout- en papierverbruik van het bedrijf. Uiteindelijk zijn vooral de mensen en dieren die in de bossen leven daarmee gebaat.'

Meer informatie treft u aan op www.fscnl.org (Nederland), www.fsc.org (internationaal) en www.pwc.nl/csr.