Wet Bibob vaker succesvol ingezet tegen strafbare feiten

Nieuwsbericht | 25-06-2007

Gemeenten, provincies en het rijk gebruiken steeds vaker de Wet Bibob als zij vrezen dat een vergunning of subsidie wordt gebruikt voor strafbare feiten. Op grond van de wet kunnen zij een vergunning of subsidie weigeren. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet Bibob.

Bibob staat voor 'bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. De wet moet voorkomen dat criminelen of criminele organisaties een vergunning, subsidie of een (bouw)opdracht krijgen, die zij voor criminele doeleinden gebruiken.

Bestuursorganen kunnen het Landelijk Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen naar de integriteit van aanvragers of gegadigden. Sinds de invoering van de wet op 1 juni 2003 heeft het Landelijk Bureau Bibob 311 adviezen verstrekt. In 80% van de gevallen was er gevaar voor een vermenging van de boven- en de onderwereld. In bijna 200 gevallen trok de aanvrager zich uit de procedure terug toen bleek dat de Wet Bibob zou worden toegepast.

Meer informatie


* Wet Bibob steeds succesvoller