Milieudienst Rijnmond

Start moderne warmtekrachtcentrale Pernis in voorbereiding

25.06.2007

De firma Pergen zal in de komende maanden, beginnend eind juni, de start van de nieuwe moderne warmtekrachtcentrale op het terrein van Shell Nederland Raffinaderij in Pernis voorbereiden.

De eerste stap bestaat uit het reinigen door stoomblazen van het nieuwe leidingwerk van de installatie. Het stoomblazen vindt plaats op doordeweekse dagen vanaf 18.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Pergen heeft onderzoek laten verrichten en geluidbeperkende maatregelen genomen om mogelijke overlast te voorkomen. Het is niet uitgesloten dat op enig moment toch hinder kan ontstaan.