Gemeente Leiden

Persuitnodiging

Proef "meeuwbestendige vuilniszakken"

Het tegengaan van het opentrekken van vuilniszakken kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de meeuwenoverlast. Onderzocht wordt of er vuilniszakken zijn die zo sterk zijn, dat ze niet door meeuwen kunnen worden opengetrokken.

Meeuwen zullen nooit verdwijnen uit de stad. Meeuwbestendige zakken zullen het meeuwenprobleem ook niet oplossen. Het kan echter wel een bijdrage leveren aan het beperken van de overlast. Als de vuilniszakken niet meer door meeuwen worden opengetrokken wordt de verspreiding van het afval, waar ook weer meeuwen op afkomen, voorkomen. Daarnaast levert het in ieder geval minder vervuiling dus een schonere stad op.

Er worden een aantal vuilniszakken getest. Niet alleen verschillend qua dikte, maar ook verschillende qua kleur. Een gewone vuilniszak heeft een dikte van circa 50 micron en bestaat uit materiaal dat een aantal keren gerecycled is; dit is van invloed op de sterkte van het materiaal. De uit te testen vuilniszakken variëren van 70 micron tot 130 micron en uit verschillende materialen. De status van de vuilniszakken wordt gemonitord en vastgelegd met de digitale camera. Als blijkt dat er één of meerdere zakken min of meer meeuwbestendig zijn, kan de proef wellicht worden uitgebreid naar de binnenstad, met name op locaties waar veel overlast wordt ondervonden door opengetrokken zakken.

Dikkere vuilniszakken zijn echter minder vriendelijk voor het milieu. Bezien moet worden of het gebruik van dikkere vuilniszakken consequenties heeft voor de vuilverbrandingsinstallatie. Over de te gebruiken vuilniszakken vindt overleg plaats met een leverancier.

De test zal worden uitgevoerd in het kernwinkelgebied waar op 4 avonden in de week het afval wordt ingezameld. Hiertoe is De Leidsche Verswinkel, Botermarkt 3 bereid gevonden de speciaal geselecteerde vuilniszakken te gebruiken. De proef zal plaatsvinden in week 26 en 27 (25 juni t/m 8 juli).Gemeente Leiden