Vacaturevijver: geen participatietop maar participatieflop

25.06.2007 / 13:49 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Tridata

Tridata

Vacaturevijver: geen participatietop maar participatieflop

Den Haag, 25 juni 2007 - De participatietop tussen kabinet, sociale partners en gemeenten gaat er vooral over, hoe wij mensen van het werk af kunnen helpen door ontslag en is daarom al bij voorbaat mislukt, aldus de allochtonen vacature portal vacaturevijver.nl. De top zou er juist over moeten gaan hoe wij mensen áán het werk kunnen krijgen!

Het kabinet lijkt zich weinig zorgen te maken over werkloosheid. Het gaat met sociale partners overleggen over problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en gaat eraan voorbij dat voor een grote groep, de allochtonen, werkloosheid nog steeds probleem nummer één is. Er is hoogconjunctuur, zo denkt men aan de overlegtafels in Den Haag, en er komen steeds meer vacatures. Werkloosheidsprobleem voorbij! Maar ondanks de gunstige economie blijven de arbeidskansen voor allochtonen ongunstig. De werkloosheid is in de periode maart-mei gedaald tot het laagste niveau in vier jaar tijd. Maar uit CBS cijfers blijkt dat de werkloosheid onder allochtonen 16 procent bedraagt tegen 4 procent voor de autochtone beroepsbevolking. In twaalf jaar tijd is het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs verdubbeld tot bijna 125 duizend. Vooral het aantal niet-westers allochtone vrouwen in het hoger onderwijs is toegenomen. Dit studiejaar stonden 38 duizend van hen ingeschreven, ruim drie keer zoveel als in 1995/'96, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds het begin van de economische recessie in 2002 is de werkloosheid onder allochtonen meer dan verdubbeld

Het is de hoogste tijd om gebruik te maken van de gunstige omstandigheden. Werk voor allochtonen kan op hetzelfde peil worden gebracht als werk voor autochtonen. Vrijwel alle politieke partijen beschouwen deelname aan de arbeidsmarkt als de sleutel voor een goede toekomst voor allochtonen in ons land. Allochtonen moeten worden bevrijd uit hun uitkeringspositie en nú is het de tijd om er iets aan te doen.

Maar de prioriteiten worden verkeerd gesteld. Met de versoepeling van het ontslagrecht als agendapunt nummer één wordt de participatietop gereduceerd tot een Bitterballentop. Het is het stoken van een vuurtje tegen de kou en vergeten dat je in een iglo woont, aldus vacaturevijver. Het bevrijden van allochtonen uit hun uitkeringspositie lukt niet wanneer ze er aan de andere kant via soepel ontslag weer ingeduwd worden. Vacaturevijver pleit voor structurele maatregelen om het urgente probleem van de werkloosheid onder de allochtonen aan te pakken, te beginnen met praktijksollicitaties.

Bron: www.vacaturevijver.nl

///////////////////