Misverstanden over en weer tussen jongeren en werkgevers

25.06.2007 / 14:16 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Taskforce jeugdwerkloosheid

Taskforce jeugdwerkloosheid

'O jee, nu ben ik wéér zwanger'

Boek 'Pakken & Piercings' is inspirerende atlas voor iedereen die met jongeren werkt

Beeldvorming jongeren en werkgevers over elkaar leidt vaak tot misverstanden

Den Haag, 25 juni 2007 - Erger je je wel eens aan je baas? En andersom: wat vindt je baas van jou? Welke arbeidsmarktperspectieven hebben jongeren? In welke sectoren is volgens hen veel werk en wat vinden jongeren belangrijk als ze gaan werken? Waarom gaat het met veel jongeren goed, maar met een aantal ook flink mis? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek 'Pakken & Piercings' dat Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, vandaag presenteerde tijdens het slotevent van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

'Pakken & Piercings' is een inspirerende atlas voor iedereen die met jongeren werkt. Aan de hand van onderzoek dat speciaal voor het boek werd verricht, cijfermateriaal en best practices schetst het boek de beelden die jongeren over leren en werken hebben en de beelden die werkgevers hebben van jongeren. Het boek laat zien hoe heel veel goedwillende mensen prachtige oplossingen hebben bedacht voor problemen, maar ook dat het in andere gevallen helemaal misgaat.

Uit onderzoek dat voor 'Pakken & Piercings' is uitgevoerd blijkt dat bijna de helft van de jongeren zich wel eens ergert aan de baas (46 procent). Werkgevers ergeren zich nog veel vaker (65 procent) aan de jongeren. Ruim de helft van de werkgevers (55 procent) zegt wel eens jongeren te hebben ontslagen vanwege gedrag. Gebrek aan inzet en een slechte werkhouding zijn de belangrijkste redenen. Een meerderheid van de geïnterviewde jongeren geeft echter aan nooit commentaar van de baas te krijgen. 'Daar zit 'm nou net de essentie van het boek', zegt De Boer. 'Op sommige punten is er een behoorlijke miscommunicatie.'

Minder dan de helft van de jongeren vindt de hoeveelheid beroepskeuzevoorlichting tijdens de opleiding voldoende. Ruim eenderde vindt de beroepskeuzevoorlichting gewoon tekortschieten. Werkende jongeren vinden in grote meerderheid (81 procent) dat de school meer zou mogen sturen bij beroeps- en studiekeuze naar beroepen waarin wel werk te vinden is. Jongeren blijken de werkgelegenheid in veel sectoren niet goed in te schatten. De zakelijke sector zien ze vrijwel over het hoofd, terwijl ze het aantal banen in de gezondheids- en welzijnszorg, de bouw en de horeca overschatten. De sfeer op het werk en leuke collega's vinden jongeren erg belangrijk bij de keuze voor een baan. Ook moet het werk zinvol zijn.

De meerderheid van de werkgevers (66 procent) merkt op dat jongeren flink moeten wennen aan werken. De grootste moeite hebben jongeren volgens hen met op tijd komen en een correcte omgang met collega's. Vooral de werkduur valt jongeren tegen. 'Je kunt niet even spijbelen', zoals een jongere opmerkte.
Uiterlijkheden (piercings, petje), correct taalgebruik en ziekmelding noemen werkgevers opvallend weinig als struikelblokken. Daarover zijn jongren pessimistischer. Hoewel ondernemers vinden dat er veel schort aan de discipline van jongeren, wil 85 procent van de geïnterviewde ondernemers ze toch graag hebben.

Van de jongeren vindt 80 procent dat zij een goed beeld hadden van het werk dat ze zouden gaan doen bij hun werkgever. Die werkgever denkt daar anders over. Ruim 40 procent vindt dat jongeren geen realistisch beeld heeft. Bijna de helft van de werkgevers vindt dat jongeren niet voldoende hebben meegekregen in hun opleiding. Of zoals een werkgever tijdens het onderzoek verzuchtte: 'De inhoud is nog van 1985 en de praktijk van 2007.'

Toch is De Boer optimistisch over de toekomst van de jongeren: 'Problemen die jongeren ervaren op weg naar volwassenheid zijn van alle tijden. Met verreweg de meesten van hen komt het goed, al was het maar omdat ze een keer verkering krijgen en huisje-boompje-beestje dan steeds verleidelijker wordt.' Hij maakt zich vooral druk om de jongeren zonder diploma: 'Die zijn kansloos als de economie weer in een dip komt. Werkgevers worden steeds veeleisender. Maar door de vergrijzing en de hoogconjunctuur zie ik ook voor hen - met de nodige begeleiding - kansen.'

De Boer hoopt dat de ervaringen van de Taskforce op lokaal en regionaal niveau worden voortgezet: 'Het wemelt van de initiatiefrijke en creatieve mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de jongeren.' Hij geeft het kabinet vier adviezen voor structurele aanpak van de jeugdwerkloosheid: werk regionaal, zorg voor een effectiever beroepsonderwijs, geef risicoleerlingen op het vmbo extra aandacht en zorg voor een betere beroeps- en studiekeuze.