Kabinet zet fors in op bestrijding jeugdwerkloosheid

25.06.2007 / 14:16 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Taskforce jeugdwerkloosheid

Taskforce jeugdwerkloosheid

Kabinet zet fors in op verdere aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten

Oranje Fonds stelt bijna 16 miljoen euro voor vier jaar beschikbaar

Den Haag, 25 juni 2007 - De Taskforce Jeugdwerkloosheid staakt zijn activiteiten na drie jaar. In die periode heeft de taskforce met bondgenoten CWI, werkgevers- en vakorganisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen meer dan 44.000 jongeren extra ten opzichte van 2003 aan het werk geholpen of naar een opleiding geleid. Hoewel de economie flink is aangetrokken, heeft de jeugdwerkloosheid volgens voorzitter Hans de Boer van de Taskforce nog steeds de volle aandacht nodig. De Taskforce roept het kabinet op, juist nu de economie goed draait, door te bijten en er alles aan te doen jongeren die buiten de boot dreigen te vallen te begeleiden naar opleiding en werk. Alleen met een startkwalificatie maken ze een kansrijke start op de arbeidsmarkt.

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) kondigde aan samen met minister Hirsch Ballin van Justitie een wetswijziging voor te bereiden, die het mogelijk maakt jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en soms voor overlast zorgen en af dreigen te glijden naar criminaliteit weer middenin de samenleving te krijgen. Dat moet gebeuren via zogenoemde campussen. Verblijf in deze campussen moet de jongeren weer op het pad van school en werk brengen. De minister streeft naar een landelijk netwerk van campussen in 2011. De komende jaren vinden er in verschillende gemeenten al pilotprojecten met campussen plaats. Rouvoet wil de jongeren perspectief bieden, en ervoor zorgen dat ze zich weer als normale burgers gedragen. Tevens hoopt de minister hiermee de samenleving te verlossen van de overlast.

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak veel waardering uit voor het werk dat de Taskforce en zijn bondgenoten op het gebied van jeugdwerkgelegenheid hebben verzet. 'Jongeren moeten naar school en/of aan het werk', aldus de staatssecretaris. Voor Aboutaleb is de toekomst van de jeugd in Nederland een van zijn belangrijkste prioriteiten. Een goede opleiding en een baan zijn belangrijk voor de persoonlijke ontplooiing en je voorkomt dat de jongeren later in een uitzichtloze situatie terecht komen van armoede en sociale uitsluiting. Met de invoering van een leer/werkplicht moeten gemeenten van de staatssecretaris een opleiding of werk aanbieden aan jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs Cultuur en Wetenschap blijft zich inzetten voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en meer praktijkgericht onderwijs. Om de aanpak van voortijdig schoolverlaten een extra impuls te geven is zij bezig met de opzet van een projectdirectie à la de Taskforce Jeugdwerkloosheid die met account managers het land in gaat om lokale acties en initiatieven te ondersteunen. De benchmark die het MBO heeft ontwikkeld is een belangrijke maatstaf voor de ontwikkeling van meer praktijkgericht beroepsonderwijs. Scholen die daarin goed presteren kunnen op meer autonomie rekenen en zullen minder vaak bezoek krijgen van de inspectie.

Directeur Ronald van der Giessen van het Oranje Fonds onthulde dat het fonds gedurende vier jaar ongeveer 16 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor twee soorten projecten. In de eerste plaats komt er een stimuleringsprogramma in dezelfde 35 grote gemeenten als waar de Taskforce het 2e Kans Beroepsonderwijs introduceerde. Deze steden kunnen elk 75.000 euro voor maximaal 4 jaar krijgen om de infrastructuur van maatjes- en mentorprojecten te verbeteren. Doel van die projecten (gericht op jongeren tussen de 12 en 23 jaar) is uitval of afglijden binnen het onderwijs te voorkomen. De mentor kan beroepshalve betrokken zijn bij de jongere maar kan ook een vrijwilliger zijn. In Helmond heeft het Oranje Fonds onlangs zo een project bekroond met het Appeltje van Oranje. In de tweede plaats lanceert het Oranje Fonds later dit jaar een imagocampagne. Doel daarvan is om 'maatjes/mentor zijn' bekender en aantrekkelijk te maken.

De Taskforce Jeugdwerkloosheid is na alle ervaringen van de afgelopen drie jaar optimistisch over de toekomst van de jongeren. In het boek Pakken & Piercings dat voorzitter De Boer presenteerde bij het slot van de Taskforce, wordt gesteld dat problemen die jongeren ervaren op weg naar volwassenheid van alle tijden zijn. Het boek schetst beelden die jongeren hebben over leren en werken en beelden die werkgevers hebben over jongeren. Het boek bevat nieuw onderzoek.
Met verreweg de meesten van de jongeren komt het goed, al was het maar omdat ze een keer verkering krijgen en huisje-boompje-beestje dan steeds verleidelijker wordt. De Taskforce maakt zich vooral druk om de jongeren zonder diploma. Die zijn kansloos als de economie weer in een dip komt. Werkgevers worden steeds veeleisender. Maar door de vergrijzing en de hoogconjunctuur zie de Taskforce ook voor hen - met de nodige begeleiding - kansen.

De Taskforce hoopt dat de ervaringen op lokaal en regionaal niveau worden voortgezet. Het wemelt van de initiatiefrijke en creatieve mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de jongeren. De Taskforce geeft het kabinet vier adviezen mee voor structurele aanpak van de jeugdwerkloosheid: werk regionaal, zorg voor een effectiever beroepsonderwijs, geef risicoleerlingen op het vmbo extra aandacht en zorg voor een betere beroeps- en studiekeuze.