CDA

um_.jpg&tabid=157&mid=1006] 25 juni 2007 - Nieuws - Van Hijum: Ontslagrecht mag op participatietop niet ontbreken

Afgelopen donderdag hield de Tweede Kamer een spoeddebat over de berichtgeving rondom de aangekondigde participatietop.

Dinsdag werd duidelijk dat de lang verwachte top volgende week, op 27 juni, gehouden zal worden. Het is de bedoeling dat op deze top afspraken gemaakt worden over het verhogen van de arbeidsparticipatie. In de media verschenen daarna berichten over diverse maatregelen die al afgesproken zouden zijn. Hierop werd een spoeddebat aangevraagd.

Met de afspraken die op de participatietop gemaakt gaan worden wil het kabinet de komende jaren meer mensen aan het werk helpen. In 2016 moet 80% van de beroepsbevolking werken. Ook moeten de komende jaren 200.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komen. Een pittige opdracht, waarbij de inzet van werkgevers, werknemers én gemeenten hard nodig is.

CDA woordvoerder Eddy van Hijum: âHet is een beetje ongelukkig dat uit de diverse berichten het beeld ontstaat dat de regering er onderling al over uit is wat het pakket aan maatregelen moet zijn. Het CDA gaat er echter nog steeds van uit dat er op de top een inhoudelijke dialoog gevoerd kan worden tussen de partijen.â

Op de top mag het onderwerp âontslagrechtâ volgens Van Hijum niet ontbreken. âIn de huidige situatie is er een groot verschil op de arbeidsmarkt tussen mensen die een vast contract hebben en mensen die flexcontracten hebben. Veel mensen komen moeilijk zoân vaste baan in, en komen op die manier ook zelden hogerop. Bovendien wordt de baan voor het leven steeds minder vanzelfsprekend, en is door velen ook niet meer gewenst. Het is daarom belangrijk om werknemers weerbaar te maken; hen door permanente scholing beter voor te bereiden op een flexibele arbeidsmarkt. Met kansen voor iedereen.â