LTO Noord


Laat de Betuwse Bloem volop bloeien

Gelderse Statenleden brengen bezoek aan Westelijk Rivierengebied

In het Gelderse Rivierengebied wordt volop gewerkt aan krachtenbundeling van de plantaardige sectoren, zoals glastuinbouw, fruitteelt en boomteelt. In deze sectoren is een sterke innovatie zichtbaar. In het kader van de Betuwse Bloem zoeken telers, handel, verwerking en kennisinstellingen elkaar meer en meer op. Laat die Betuwse Bloem volop bloeien, zo bepleitte LTO Noord Gelderland bij de provinciale Statencommissies Landelijk Gebied en Ruimtelijke Ordening. Beide commissies hebben woensdag 21 juli op uitnodiging van LTO Noord Gelderland een werkbezoek gebracht aan het Westelijk Rivierengebied. âWe hebben behoefte aan ontwikkelingsruimte, zowel op de agrarische bedrijven als in de keten; maak dat planologisch mogelijkâ, zo kregen de Statenleden te horen.

Stroperige procedures

De Statenleden werden op de fruitveiling Geldermalsen ontvangen. De veiling breidt flink uit en exporteert ondertussen naar vele landen in Europa. Het huidige terrein wordt te klein; uitbreiding is nodig. Uitbreiding is ook nodig voor de glastuinders in Tuil en Est. Hier zitten moderne bedrijven met goede perspectieven. Zij moeten dan wel kunnen groeien. De planologische procedures zijn lang en lopen stroef. Zo is de gemeente Neerijnen al sinds 2002 bezig met aanpassing van het bestemmingsplan. Provinciale goedkeuring laat nog steeds op zich wachten. Onacceptabel vindt LTO Noord Gelderland; glastuinders blijven zo veel te lang in onzekerheid en dat is fnuikend voor de toekomst van het bedrijf.

Bied planologische ruimte

Henk Kolbach schetste de situatie van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. In de gemeente Zaltbommel zijn ongeveer 200 bedrijven met 360 hectare glas. De uitbreidingsruimte in het bestaande bestemmingsplan biedt nauwelijks nog uitbreidingsruimte. âWe lopen hier tegen grenzen aan. We staan als sector achter het idee van het clusteren van de glastuinbouw, maar dan moeten er wel locaties zijn, waar dat kan gebeuren. Meer dan 10 jaar loopt de discussie al, maar er is nog steeds geen resultaat. De tijd begint nu wel heel erg te dringen, omdat de groei van de sector stagneertâ. Kolbach wees de Statenleden erop dat herstructurering van glastuinbouw alleen kan slagen als er ook ruimte is om uit te breiden.

Glastuinbouw als energieleverancier

Warmtekrachtkoppeling maakt een zeer snelle opmars in de Nederlandse glastuinbouw. Via deze techniek is de glastuinbouw in staat om energie te leveren aan het elektriciteitsnet. De sector verbruikt dus niet alleen energie maar levert ook energie op. Door de liberalisering van de energiemarkt kunnen glastuinders energie verkopen, zodanig dat energiebedrijven de pieken in de vraag kunnen opvangen. De glastuinbouw levert landelijk 1600 megawatt, waarvan 60 MW uit de Bommelerwaard komt. De kas als energiebron is een innovatie die goede perspectieven biedt. Statenleden konden dit met eigen ogen zien op het bedrijf G en G Flowers te Gameren.

Betuwse Bloem is een goed concept

Ben Lichtenberg, voorzitter van LTO Noord Gelderland, sloot het werkbezoek af. âDe plantaardige sectoren hebben een sterke positie in het Rivierengebied. Eenderde van de fruitteelt en de boomteelt zit in dit gebied. Zaltbommel is nummer 3 op de lijst van gemeenten met de meeste glastuinbouw. In het kader van de Betuwse Bloem gebeurt er veel. Zo wordt er momenteel een fruitteeltpact en een boomteeltpact ontwikkeld, waarbij producenten, keten en kennisinstellingen intensief met elkaar samenwerken. De provincie kan op twee manieren de plantaardige sectoren stimuleren: ten eerste door het bieden van planologische ruimte en ten tweede door de Betuwse Bloem te blijven ondersteunen. Het streekplan moet geen hinderpaal zijn maar een ontwikkelkracht, zodat de Betuwse Bloem volop kan bloeienâ, zo hield Lichtenberg de Statenleden voor.

Maandag 25 juni 2007