Dexia Bank


consumptie

Belgische economie: de werkgelegenheid ondersteunt de consumptie

25/06/2007

De daling van de overheidsschuld zet zich door,

nauwelijks uitzonderlijke opbrengsten voor de begroting van 2007

De Belgische economie doet het verrassend goed. Daarbij willen we vooral de gunstige evolutie van de werkgelegenheid benadrukken, met name in vergelijking met onze buurlanden. Op het vlak van de overheidsfinanciën zet de daling van de overheidsschuld zich door: de ratio overheidsschuld/bbp daalde van 113,6 % in 1999 naar 87,2 % in 2006 en zou tegen 2008 tot 80,5 % moeten afnemen, wat betekent dat ze dichter bij het Europese gemiddelde komt te liggen.

België heeft de bemoedigende ontwikkeling van de eurozone niet gemist. Sinds de zomer van 2002 is de Belgische economie aan het versnellen en bereikt een groeitempo van het bbp dat meestal hoger ligt dan in de eurozone.

Deze superioriteit begint echter te tanen, nu de activiteit in Duitsland weer aantrekt na een lange crisis.

Toch doet de Belgische economie het beter dan de Franse en de Italiaanse en even goed als de Nederlandse.

* raadpleeg het volledige persbericht pdf
* zie ook de Economische Vooruitzichten - juni 2007 - op DexiaInvestor