Gemeente Heusden


Buitenschoolse opvang in sportcentrum Die Heygrave 25 juni 2007 Buitenschoolse opvang in sportcentrum Die Heygrave

Vanaf 13 augustus 2007 maakt Stichting Kinderopvang Heusden (SKH) voor buitenschoolse opvang Flitz Kids gebruik van het sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen.

Het sportbedrijf van de gemeente Heusden en Stichting Kinderopvang Heusden (SKH) hebben hier op maandag 25 juni een overeenkomst voor ondertekend. Beide partijen zijn opgetogen. De overeenkomst bestrijkt de periode van één jaar, met de intentie om minimaal drie jaar te gaan samenwerken. Hiervoor zien beide partijen goede mogelijkheden.

's Middags op schooldagen en tijdens vakantiedagen zijn de ontmoetingsruimte, de sporthal en de tuin van het sportcentrum beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. Gedurende de zomermaanden zullen er enkele aanpassingen in het interieur van de ontmoetingsruimte plaatsvinden om deze ruimte in te richten als geschikte accommodatie voor kinderen.

Stichting Kinderopvang Heusden wil de kinderen tijdens de buitenschoolse opvang laten kennismaken met tal van sporten. Voor het opstellen van een leuk programma in de sporthal gaat de stichting binnenkort met verenigingen en andere partijen om tafel zitten. Ook wordt ouders de mogelijkheid geboden om de kinderen tijdens de buitenschoolse opvang te laten deelnemen aan zwemlessen. Dit verloopt volgens de gebruikelijke inschrijfprocedure voor zwemlessen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Kinderopvang Heusden, Bianca de Gouw, via telefoonnummer (073) 511 16 80, of kijk op www.kinderopvangheusden.nl
Geplaatst op: 25 juni 2007