Ministerie van Financiën

Fiscale nieuwsflits 20 juni 2007

nieuwsbericht | 20-06-2007 | nr 20070620 | Directie Voorlichting

De staatssecretaris heeft vrijstellingsnormen vastgesteld voor verliezen die optreden tijdens het vervoer per tanklichter en tanktruck van accijnsgoederen. Dit besluit vervangt de de normen die zijn vastgelegd in par. 3.7.6 Leidraad accijns 1997.

In art. 14, lid 1 Richtlijn EEG 92/12 is onder meer bepaald dat de erkend entrepothouder wordt vrijgesteld voor de verliezen die inherent zijn aan de aard van de producten, die onder schorsing van accijns worden vervoerd. Elke lidstaat geeft aan onder welke voorwaarden deze vrijstelling wordt toegekend. In Nederland is hieraan uitvoering gegeven in art. 88 WACC. Op grond van dat artikel worden verliezen die niet kunnen worden aangetoond, geacht te zijn uitgeslagen. Verliezen die wel kunnen worden aangetoond, worden daarom niet geacht te zijn uitgeslagen.

Om praktische redenen is een verdere uitvoering gegeven in par. 3.7.6 Leidraad accijns 1997. Hierin zijn normen opgenomen voor verliezen ontstaan tijdens het vervoer van bepaalde minerale oliën per lichter vanuit andere lidstaten. Hiermee is beoogd de administratieve lasten voor zowel het bedrijfsleven als de overheid te beperken.

Dit besluit is geplaatst in Staatscourant nr. 115.

Besluit van 7 juni 2007, CPP2007/464M, WACC 88 en Rl 92/12 14

Meer informatie


* Besluit van 7 juni 2007, CPP2007/464M

Zie ook

Zie het origineel


* Dossier Kostprijsverhogende belastingen


* Laatst aangepast: 25-06-2007