Fortis Bank

Fortis grootste kredietverlener aan schone energiesector

Volgens Clean Energy League Tables 2006 van New Energy Finance Limited

Fortis was in 2006 de grootste financier van projecten voor schone energie. Er werd in totaal USD 1,4 miljard in 12 projecten gestopt. Fortis steeg tevens op de ranglijst van syndicaatleiders naar een dertiende plaats in 2006.

Frans van Lanschot, CEO van Fortis Energy, Commodities & Transportation reageerde verheugd: "Uit de pijlsnelle stijging van Fortis op de ranglijsten voor schone energie blijkt duidelijk hoe serieus wij duurzaamheid nemen. Schone energie is een specialisme van Fortis, en wij blijven vastbesloten onze dienstverlening op dit gebied uit te breiden."

De ranglijsten die hier worden aangehaald zijn de 'Clean Energy League Tables' opgesteld door New Energy Finance Ltd, een bedrijf dat informatie en research levert aan beleggers in duurzame energie, koolstofarme technologie en emissiekredieten. In de ranglijsten voor 2006 komt Fortis naar voren als onbetwiste marktleider op het gebied van consortiumleningen voor projectfinanciering.

Gefinancierde projecten
Tot de door Fortis gefinancierde projecten voor schone energie in 2006 behoren onder andere windprojecten, stortgas, biomassa en afvalverwerking in Europa en de Verenigde Staten. De afgelopen tien jaar heeft Fortis de financiering verzorgd voor meer dan 60 projecten, die tesamen meer dan 9 gigawatt elektriciteit leveren - genoeg om vijf miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Uitstekende milieureputatie
Zorg voor het milieu maakt bij Fortis deel uit van een uitgebreid programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds januari 2007 is Fortis wereldwijd CO2-neutraal. Dit wordt bereikt door energie te besparen, groene stroom in te kopen en de overgebleven CO2-uitstoot te compenseren. Verder staat Fortis volledig achter de emissiehandel - en heeft hierin al een vooraanstaande positie. Fortis biedt bovendien een grote verscheidenheid aan duurzame producten, variërend van "schone" autoverzekeringen en goedkopere leningen voor minder vervuilende auto's tot duurzame beleggingsfondsen. Fortis Investments heeft ook een website gewijd aan duurzame ontwikkeling, waar bezoekers hun eigen effect op het milieu kunnen berekenen: hun zogenaamde ecologische voetafdruk: http://www.footprint.fortis.com/calculator

Over Fortis
Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 40,3 miljard (31/05/2007), behoort Fortis tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com.

Contact:

Brussel:

+32 2 565 35 84

Utrecht:

+31 30 226 32 19

Investor Relations:

Brussel:

+32 2 510 53 91
Utrecht:

+31 30 226 32 20