Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Persbericht
CNV BedrijvenBond

Utrecht, 25 juni 2007

------

CNV BedrijvenBond verwelkomt technisch scholingsidee Taskforce Jeugdwerkloosheid

"Zoek versnelling in succes door werkgevers te betrekken"

Het idee van de vandaag opgeheven Taskforce Jeugdwerkloosheid om vmbo-vakcolleges in te richten wordt door de CNV BedrijvenBond van harte ondersteund. Maar de bond vraagt nadrukkelijk actieve bemoeienis van werkgeverszijde. Anders duurt het 4 jaar voordat we pas de eerste effecten kunnen merken als samenleving.

CNV BedrijvenBond-voorzitter Jaap Jongejan meent dat het gunstige effect van de nu voorgestelde vak-vmbo's kan worden bespoedigd door de werkgevers in de technische branches concreet te vragen naar 'namen en rugnummers'. "Werkgever geef aan: wàt heb je nodig aan technische basiskennis en hoevéél heb je daarvan nodig. En - niet in de laatste plaats - hoeveel tijd en ruimte wil je er zelf in investeren om een jongere werkloze om te vormen tot een enthousiaste bouwvakker, lasser, loodgieter of elektricien?"

De CNV BedrijvenBond vindt de gedachte achter de vernieuwde ambachtschool een goede. Voorzitter Jongejan: "Het intensiveren van de opleiding tot een puur technisch gerichte zal bij menig scholier daadwerkelijke interesse in het vak opleveren. Met je handen kunnen maken wat je ogen zien of je hersens bedenken. Als je daarmee het huidige vmbo kunt opschalen naar het vmbo-niveau 2, dan verschaf je daarmee de vmbo'er een volwaardige startkwalificatie. Dat is winst. Teveel vmbo'ers keren de opleiding nu voortijdig de rug toe omdat het leeuwendeel van het vakkenpakket ze geen mallemoer boeit. Én omdat de overstap van vmbo naar ROC, waar nu nog die startkwalificatie kan worden gehaald, wel erg vervreemdend is. Het verlengen van het vmbo-traject tot en met die startkwalificatie kan die leemte wellicht vullen."

Werkgevers
Volgens Jongejan biedt de gekozen aanpak volop gelegenheid aan werkgevers om te participeren. "Nú kunnen ze duidelijk maken wat ze willen en waar ze om zitten te springen. En wellicht is het mogelijk om, naast vmbo-vakscholen, snellere trajecten op te zetten. Waar scholieren, die écht met de handen kunnen maken wat hun ogen zien omdat ze van geboorte technicus in hart en nieren zijn, wellicht zelfs al na een jaar instromen op een werkplek. Daarbij is dat Taskforce-idee uit het aloude gildenstelsel - van gezel naar meester - zeer bruikbaar als meetlat. Om die reden hoop ik dat staatssecretaris Van Bijsterveldt vandaag een bruikbaar plan presenteert waarin de koppeling tot onderwijs en werkveld uiterst werkbaar zal zijn."