Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 25 juni 2007

Directiewisseling Noordbrabants Museum

Het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch krijgt een nieuwe directeur. De huidige directeur, drs. Jan van Laarhoven, treedt per 1 oktober 2007 terug. Hij wordt opgevolgd door adjunct-directeur dr. Charles de Mooij.

Jan van Laarhoven (56) heeft de Raad van Toezicht van het Noordbrabants Museum meegedeeld dat hij wegens gezinsomstandigheden besloten heeft het directeurschap neer te leggen. De Raad van Toezicht heeft begrip voor zijn keuze, maar betreurt dit vertrek ten zeerste. Jan van Laarhoven, die in november 2000 aantrad als directeur van het Noordbrabants Museum, heeft zich de afgelopen jaren immers doen kennen als een voortreffelijk en bijzonder aimabel bestuurder met een zeer aansprekende visie.

Onder zijn leiding kreeg het museum een publieksvriendelijk en sterk educatief gericht beleid. Zijn directeurschap wordt gekenmerkt door goede verhoudingen met subsidiënten (provincie Noord-Brabant en gemeente 's-Hertogenbosch) en tal van andere organisaties in stad en provincie. Jan van Laarhoven wist provincie en gemeente te winnen voor de ambitieuze toekomstplannen van het museum, inclusief de daarbij behorende investeringen en subsidies. Ook het lange tijd kansloos geachte plan tot vorming van een museumkwartier in de binnenstad van 's-Hertogenbosch kreeg mede door zijn toedoen uiteindelijk definitieve steun in provinciale staten en gemeenteraad. Daarnaast was hij de motor achter de vorig jaar gesloten intentieovereenkomst tot samenwerking tussen het Noordbrabants Museum en het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. In oktober zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het afscheid van Jan van Laarhoven, wiens directeurschap van grote betekenis is geweest voor het Noordbrabants Museum én voor het culturele klimaat in de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Met de benoeming van Charles de Mooij tot directeur van het Noordbrabants Museum kiest de Raad van Toezicht voor een voortzetting van het huidige beleid. Charles de Mooij (Bergen op Zoom 1957) studeerde geschiedenis en was werkzaam als docent geschiedenis in het middelbaar onderwijs. Hij kwam in 1986 in dienst van het museum en werd achtereenvolgens conservator van de historische afdeling, hoofdconservator en adjunct-directeur. In 1998 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over de religieuze verhoudingen in West-Brabant. Hij schreef vele boeken en artikelen over de Zuid-Nederlandse cultuurhistorie en geldt als specialist op het gebied van de Brabantse geschiedenis van de vroeg-moderne tijd.

Charles de Mooij heeft een belangrijk aandeel gehad in het huidige beleid van het Noordbrabants Museum. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de educatieve aanpak van het museum en voor de introductie van vernieuwende presentatievormen. Daarnaast tekende hij voor het concept van de cultuurhistorische thematentoonstelling dat landelijk wordt gezien als het handelsmerk van het Noordbrabants Museum. Hij organiseerde succesvolle publiekstentoonstellingen als De Gruyter (105.000 bezoekers) en Knus (167.000 bezoekers). Charles de Mooij woont in 's-Hertogenbosch, is gehuwd en heeft twee kinderen.Ingezonden persbericht