Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederland verlengt missies Libanon, Bosnië en Irak

25 jun 2007 | De ministerraad heeft vrijdag besloten de Nederlandse bijdragen aan de missies in Libanon, Bosnië-Herzegovina en Irak te verlengen.

Voor de kust van Libanon patrouilleert sinds 15 december 2006 het Nederlandse fregat Hr. Ms. Van Speijk. Het voert de patrouilles uit als bijdrage aan de United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL). De Nederlandse bijdrage aan UNIFIL loopt af op 31 augustus aanstaande. De Nederlandse bijdrage wordt met ten minste zes maanden verlengd. Afhankelijk van internationale ontwikkelingen is de regering bereid nog een verlenging van zes maanden te overwegen.

De Nederlandse bijdrage aan de Europese troepenmacht EUFOR in Bosnië-Herzegovina wordt met twaalf maanden verlengd tot juni 2008 en bestaat uit 85 militairen. EUFOR bevindt zich sinds december 2004 in de regio. Het heeft de stabiliserende taken van de NAVO overgenomen en is verantwoordelijk voor het handhaven van de militaire aspecten van de Dayton-akkoorden.

In Irak vindt een NAVO-trainingsmissie plaats, waar Nederland tot augustus 2007 aan zou bijdragen. Die bijdrage wordt nu met zes maanden verlengd. Nederland zal de komende periode zeven militairen leveren die gaan helpen bij de training en opleiding van leden van Iraakse veiligheidsorganisaties. De trainingsmissie richt zich op de opbouw van de Iraakse veiligheidssector.

Meer informatie


* Lees hier de kamerbrief over de verlenging van de missie in Libanon

* Lees hier de kamerbrief over de verlenging van de missie in Bosnië-Herzegovina


* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl