Gemeente Arnhem

Eenden raken overvoerd (25 juni 2007)
Gemeente roept inwoners te hulp door borden te plaatsen

In diverse parken in Arnhem-Zuid heeft de gemeente Arnhem informatieborden geplaatst om overmatig voeren van eenden te voorkomen. Het voeren van eenden blijkt een belangrijke oorzaak te zijn voor de verminderde waterkwaliteit in de Arnhemse sloten en parkvijvers. Dat bleek uit een onderzoek dat de Grontmij in 2006 in opdracht van de gemeente Arnhem heeft uitgevoerd.

Dat ene sneetje brood dat één keer per week met (klein)kinderen aan de eenden wordt gevoerd, mag nog best natuurlijk. Het gaat om brood dat bij overmatig voeren in het water blijft liggen. Daardoor wordt het water te voedselrijk, wat slecht is voor bepaalde waterplanten en vissen. Ook de uitwerpselen van de eenden, die zich door het voeren op één plek verzamelen, zijn slecht voor de waterkwaliteit. Voor de eenden is het bovendien niet gezond om gevoerd te worden. De eenden worden lui en dik en gaan niet meer op zoek naar ander voedsel. Hierdoor eten ze eenzijdig en kunnen ze sneller ziek worden.

De gemeente Arnhem voert dit jaar in Arnhem-Zuid het project Water in de Wijk uit, ter verbetering van de waterkwaliteit in sloten en parkvijvers. Het plaatsen van vier informatieborden met het verzoek de eenden niet meer dan één snee brood per keer te voeren, was één van de eerste acties die voor dit project zijn uitgevoerd. Andere acties die de gemeente inzet voor een schone en heldere woonomgeving zijn: de ontwikkeling van een folder over het gebruik van het riool, de organisatie van bijeenkomsten met bewoners over het schoon houden van sloten en parkvijvers en het informeren van vissers over de gevolgen van overmatig bijvoeren.

Het project Water in de Wijk is een project uit het Waterplan Arnhem en richt zich op het vergroten van het waterbewustzijn in Arnhem-Zuid. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door: Gemeente Arnhem, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en KNHM. Meer informatie staat op de nieuwe site van www.schoonwaterhoujehelder.nl