Bve RaadMBO Raad bedankt Hans de Boer, voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid

Cover brochure 'Hans bedankt' Margo Vliegenthart, voorzitter MBO Raad, heeft Hans de Boer bedankt voor zijn inzet om de werkloosheid onder jongeren hoog op de agenda te zetten. Vliegenthart overhandigde de voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid de brochure 'Hans Bedankt!' Ze deed dit tijdens de slotbijeenkomst van de Taskforce op maandag 25 juni.

In de brochure zet de MBO Raad feiten en cijfers op een rij over bijvoorbeeld: flexibele instroom, stages en uitval. Maar ook voorbeelden van scholen die zich (samen met andere partijen) inzetten om jeugdwerkloosheid en voortijdige schooluitval te voorkomen. En vanzelfsprekend blijft het middelbaar beroepsonderwijs zich inzetten om voortijdige schooluitval en jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Brochure: 'Hans Bedankt!'