Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kamerbrief betreffende eindverslag internationale deskundigenbijeenkomst inzake mensenrechten en contraterrorisme (http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2007/06/Kamerbrief-betreffende-eindverslag-internationale-.html) 25-06-2007 |

Samenvatting:

Inhoud:

Graag bied ik u hierbij het eindverslag aan van de internationale expertbijeenkomst 'Counter-terrorism strategies, human rights and international law: meeting the challenges', die plaats had van 10 tot 12 april jl. op kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Grotius Centre for International Legal Studies te Leiden, stond onder leiding van professor Nico Schrijver en werd gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee werd invulling gegeven aan de suggestie voor het bijeenroepen van een groep van 'eminente experts' die uw Kamer op 19 oktober 2006 tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken 2007 deed.

Ik kan mij in grote lijnen vinden in de conclusies van het rapport en ben van mening dat de zes door professor Schrijver geïdentificeerde thema's inderdaad goede aanknopingspunten bieden voor nader onderzoek. Ook de geschetste follow-up biedt in mijn ogen interessante mogelijkheden. Ik zal uw Kamer uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen ter zake.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen


---