Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Corgwell benoemt Gerda Deekens (38) tot senior management consultant

Houten, 25 juni 2007 - Gerda Deekens (38) is per 1 juni aangesteld als senior management consultant bij het team Overheid bij Corgwell. Deekens is momenteel als adviseur betrokken bij het programma Beleid met Burgers van het ministerie van Vrom.

Deekens heeft veel ervaring opgedaan in programma's en projecten binnen de overheid. De afgelopen jaren was zij werkzaam bij de directie Programma's en Projecten van het Ministerie van VWS. Hierbij was zij onder andere betrokken als hoofd van het projectbureau Operatie Jong, een programma op het terrein van integraal jeugdbeleid en bij het project 'Andere Overheid, wat is er nodig om de overheid effectiever en efficiënter te laten werken?' Voor Deekens is een centraal vraagstuk hoe je als organisatie, met je medewerkers zorgt voor het boeken van een resultaat voor de maatschappij.

Profiel Corgwell Group
Corgwell Group is een dienstverlener die onafhankelijk opereert op het gebied van management, management recruitment, consultancy en support. Gerenommeerde partijen als Deloitte Human Capital Group Interim Management, Xtendes, Visser Copini & Partners, Management Drives, Annext, Mulder en Tepper en De Roo Management & Advies hebben zich de afgelopen jaren bij Corgwell aangesloten. In de handelwijze van Corgwell staat het begrip 'corporate & public wellness' centraal. Organisaties inrichten conform de wet- en regelgeving naar de actuele inzichten over corporate governance met oog voor optimaal resultaat en waardecreatie, waarbij het welbevinden van de stakeholders centraal staat.

Noot voor de redactie,