Wegwijzer huiselijk geweld en beroepsgeheim gepubliceerd

Persbericht | 25-06-2007

In een oplage van 37.000 exemplaren en op de website huiselijkgeweld.nl is vandaag de Wegwijzer Huiselijk geweld en beroepsgeheim gepubliceerd.

Binnen beroepsgroepen die met het verschijnsel huiselijk geweld of kindermishandeling in aanraking komen, bestaat behoefte aan kennis over de mogelijkheden om informatie over huiselijk geweld met anderen te delen. Het gaat om bijvoorbeeld huisartsen, hulpverleners en medewerkers van consultatiebureaus, ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Vaak durven zij geen persoonlijke gegevens van hun cliënten uit te wisselen uit angst de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

Doel van de publicatie van de Wegwijzer Huiselijk geweld en beroepsgeheim is te voorkomen dat beroepskrachten onnodig terughoudend zijn bij de uitwisseling van informatie. De wegwijzer wordt de komende weken verspreid onder zoveel mogelijk relevante beroepsgroepen,

Op de website huiselijkgeweld.nl is bovendien een applicatie beschikbaar waarmee professionals eenvoudig kunnen nagaan of en welke informatie zij in hun specifieke situatie met anderen kunnen delen. Op deze website is tevens het modelconvenant Gegevensuitwisseling bij de aanpak van huiselijk geweld te vinden.

Meer informatie


* Huiselijk geweld.nl