Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beantwoording vragen leden Van Gennip, Omtzigt en Voordewind over de positie van Assyrische christenen in Irak


25-06-2007 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Gennip, Omtzigt en Voordewind over de positie van Assyrische christenen in Irak. Deze vragen werden ingezonden op 5 juni 2007 met kenmerk 2060717080.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Van Gennip en Omtzig en Voordewind over de positie van Assyrische christenen in Irak.

Vraag 1
Kunt u het bericht bevestigen dat de laatste maanden het tempo waarin christenen Irak hebben verlaten is versneld door het toenemende geweld?

Antwoord

Het is mij niet bekend hoeveel christenen Irak de laatste maanden hebben verlaten en of het aantal christenen dat maandelijks vlucht, toeneemt. Tot op heden heeft UNHCR ca. 85.000 Irakezen geregistreerd in Syrië. Van hen is ca 4% Assyrisch en ca. 23% christen. In Jordanië zijn momenteel 32.000 Irakezen geregistreerd bij de UNHCR van hen is ca. 6% Assyrisch en 19% christen. Het is echter ook duidelijk dat niet alle vluchtelingen zich formeel bij UNHCR laten registreren.

Vraag 2
Is het waar dat ook de Koerdische autoriteiten hun macht misbruiken om land van christenen voor zichzelf en de eigen aanhangers te confisqueren? Zo ja, kunt u zich er in EU-verband voor inzetten dat beëindiging van deze praktijken bij de Koerdische autoriteiten aan de orde wordt gesteld?

Antwoord

Er zijn mij geen berichten bekend uit onafhankelijke bronnen die melden dat de Koerdische autoriteiten hun macht misbruiken om land van christenen voor zichzelf en de eigen aanhangers te confisqueren.
* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl